Achtergrond

Accelerator is een van de onderzoeksprogramma's waarmee het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog bijdraagt aan de Topsector Logistiek. De Topsector Logistiek kent tien acties waarvan er vijf zijn ontwikkeld tot onderzoeksroadmaps. De projecten van Accelerator dragen bij aan de uitvoering van de roadmaps.

De logistieke sector in Nederland is omvangrijk. Tienduizenden bedrijven en honderdduizenden werknemers in transport en opslagbedrijven, bij logistieke dienstverleners en in de ondersteunende sector zorgen voor een grote bijdrage aan de Nederlandse exportwaarde. Bovendien draagt logistiek indirect bij aan allerlei andere bedrijvigheid. Het Topteam Logistiek heeft naast de bedrijven in de logistieke sector daarom ook de logistieke functie tot haar aandachtsgebied benoemd.

Zowel de bedrijven in de sector als de logistieke functie bij productiebedrijven staan onder een voortdurende druk om de concurrentiepositie te verbeteren. Partijen zoeken naar productiviteitstoename (meer toegevoegde waarde per gewerkt uur), reducties in kosten, vermindering van de omgevingsinvloeden (zoals milieu en congestie), verhoging van betrouwbaarheid, en het ontwikkelen van nieuwe diensten en businessmodellen. Een uitstekende logistieke prestatie draagt bij aan die concurrentiepositie. Vrijwel alle bedrijven die te maken hebben met fysieke goederenstromen hebben een logistieke functie. Hierbij komen beslissingen aan de orde zoals het positioneren van voorraden en het ontwerpen van netwerken. Zowel de bedrijven in de sector als de logistieke functie bij productiebedrijven staan onder een voortdurende druk om de concurrentiepositie te verbeteren.

In het programma Accelerator onderzoeken consortia van onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistiek.

Innovatiecommunities

Accelerator ondersteunt en faciliteert bestaande innovatiecommunities. Deze innovatiecommunities zijn ontstaan vanuit lopende en afgeronde onderzoeksprojecten, en bieden een basis voor het structureel en krachtig uitvoeren van (een deel van) de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Een innovatiecommunity is een bestaande groep bedrijven en kennisinstellingen die samen hebben gewerkt in een eerder project (of projecten) en die de intentie heeft om dit gezamenlijke onderzoek voort te zetten in nieuwe projecten. De groep opereert op basis van een innovatieagenda waar het projectvoorstel een onderdeel van is. Daarbij heeft de groep een zekere mate van organisatie zoals reguliere bijeenkomsten, een secretariaat en/of een centrale coördinator. Bovendien opereert de groep op basis van een gezamenlijk verplichting voor de financiering van het onderzoek.

De groep bedrijven en kennisinstellingen genereren kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek, zoals verwoord in de topsectoragenda Partituur naar de Top, en aan het realiseren van de roadmaps van het TKI Dinalog. Het beoogde onderzoek is vernieuwend, van hoog niveau, transdisciplinair en internationaal georiënteerd. Het onderzoek voldoet aan de eisen voor kwaliteit en utilisatie.