Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector
Programma

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

In het programma Accelerator onderzoeken consortia kansen voor een betere concurrentiepositie van de logistieke sector. Het gaat om het goederenvervoer en activiteiten zoals de overslag van goederen in via zee, rivier, lucht, rails, weg en pijpleidingen. De consortia bestaan uit onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Logistieke bedrijven kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten en zo draagt het onderzoek van Accelerator bij aan een duurzamere economische groei van de logistieke sector.

Het programma

Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020  van de Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. Binnen Accelerator gingen in 2015, 2016 en 2017 in totaal 17 projecten van start, op basis van cofinanciering. In 2019 zullen nog eens zes projecten van start gaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde middelen beschikbaar en de consortia binnen deze publiek-private samenwerkingen droegen zelf de helft van het totale bedrag bij. De lopende projecten leveren een bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen die in de Topsector Logistiek zijn benoemd: een betere concurrentiepositie van Nederland, besparing van CO2, en een aantrekkelijker logistiek beroep.

De projecten

De projecten binnen het Accelerator programma worden uitgevoerd door consortia waarin onderzoekers samenwerken met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners dragen zowel financieel als inhoudelijk bij. De kennis uit de projecten stimuleert de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Daarnaast leiden de projecten jonge onderzoekers en praktijkmensen op en verbinden ze het onderzoek met beleid. Hierdoor wordt de kennisinfrastructuur in Nederland versterkt.

Rondes binnen programma Accelerator

Binnen het programma Accelerator bestaan er drie rondes.

Ronde 1: Accelerator 2015

In deze ronde lag het accent op het financieren van projectvoorstellen die voortkomen uit innovatie-communities. Deze innovatie-communities zijn bijvoorbeeld ontstaan vanuit lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en bieden een basis voor het structureel en robuust uitvoeren van (een deel van) de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Ronde 2: Accelerator 2016

In deze ronde lag het accent op het verder versterken van innovatie-communities en de Topsector Logistiek.

Ronde 3: Accelerator 2019

In deze ronde lag het accent op het financieren van projectvoorstellen op de drie hoofdthema’s uit de nieuwe actieagenda van de Topsector Logistiek: Duurzame Logistiek, Ketenregie, en Datagedreven Logistiek.