Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector
Programma

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector

In het programma Accelerator doen consortia onderzoek naar snelle kansen voor een betere concurrentiepositie van de logistieke sector. Het gaat om het goederenvervoer en activiteiten zoals de overslag van goederen in via zee, rivier, lucht, rails, weg en pijpleidingen. De consortia bestaan uit onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. De logistieke bedrijven kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten en zo zorgen voor een duurzamere economische groei.

Het programma Accelerator ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen die eerder hebben samengewerkt in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda. Innovatie in de logistieke sector is namelijk al een aantal jaren onderweg. Er is onderzoek gedaan en er zijn consortia gevormd, die vaak zijn doorontwikkeld naar zogeheten innovatiecommunities. Deze innovatiecommunities genereren kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek

De projecten worden uitgevoerd door consortia waarin onderzoekers samenwerken met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners dragen zowel financieel als inhoudelijk bij. De kennis uit de projecten stimuleert de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven. Daarnaast leiden de projecten jonge onderzoekers en praktijkmensen op en verbinden ze het onderzoek met beleid. Hierdoor wordt de kennisinfrastructuur in Nederland versterkt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen beschikbaar voor het onderzoeksprogramma Accelerator. Door matching van de partners in de consortia wordt het bedrag meer dan verdubbeld. Accelerator maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020

De programmacommissie van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Accelerator.