Achtergrond

De NWO Vening Meinesz prijs is mogelijk dankzij een schenking van prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz in 1962 aan NWO. De Columbia University, New York, kende hem in 1962 de Vetlesenprijs voor de aardwetenschappen toe. Vening Meinesz schonk een deel van de prijs aan ZWO, onder voorwaarde dat uit het rendement van het belegde kapitaal een prijs zou worden uitgereikt aan een jonge aardwetenschapper.
De Vening Meinesz prijs bedraagt nu 10.000 euro. De prijs is bedoeld voor de dekking van studiegerelateerde kosten, zoals een veldwerkreis of bezoek aan een (buitenlands) congres.

Fragmenten van de brief waarin Vening Meinesz zijn schenkingswens toelichtFragmenten van de brief waarin Vening Meinesz zijn schenkingswens toelicht. Klik op de afbeelding voor weergave van het gehele document.

Werkwijze/procedure

Ongeveer een half jaar voor de uitreiking doet het betreffende NWO bestuur een oproep: Nederlandse aardonderzoekers kunnen een jonge collega voordragen. Kandidaten moeten korter dan zes jaar geleden gepromoveerd zijn en daarbij werkzaam in Nederland. De voordrachten moeten een curriculum vitae met publicatielijst bevatten, een motivering met betrekking tot de reden van voordracht, de reeds geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de indiener van de kandidaat heeft.

De beoordelingscommissie (bij iedere prijs in een nieuwe samenstelling) doet een voorstel aan het betreffende bestuur. Dat zal in 2018 zijn het bestuur van het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen, en was van 1998 tot 2016 het Gebiedsbestuur NWO Aard- en Levenswetenschappen, daarvoor het bestuur van de stichting Geologische, Oceanografische - en Atmosferische wetenschappen (GOA) van NWO.

De prijsuitreiking vindt sinds 1998 in de regel plaats tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC), de tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle Nederlandse aardwetenschappers.

Uitreiking Vetlesenprijs 1962Uitreiking Vetlesenprijs 1962