Samenwerking Brazilië (FAPESP) – onderzoeksprojecten Biobased Economy
Programma

Samenwerking Brazilië (FAPESP) – onderzoeksprojecten Biobased Economy

NWO financiert samen met de Braziliaanse counterpart FAPESP uit de staat São Paulo een onderzoeksprogramma op het gebied van Biobased Economy. Het doel van dit programma is het versterken van de samenwerking tussen Nederland en Brazilië, en het genereren van nieuwe kennis op het gebied van Biobased Economy.

Biobased Economy is een alternatief voor de huidige op aardolie gebaseerde economie. Daarin  wordt  zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik gemaakt  van gewassen en biomassa, om de samenleving te voorzien van voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Op dit gebied is nog veel onderzoek nodig. In dit programma bundelen beide landen hun krachten: de Nederlandse sterktes in innovatieve landbouw, ecologie, chemie en biotechnologie worden gekoppeld aan de opkomende kennis in Brazilië, met zijn enorme biomassapotentieel. De gezamenlijke projecten richten zich op gewasverbetering, duurzame landbouw, bioraffinage en biomassaconversie naar chemicaliën en brandstoffen. 

Meer informatie over het programma, inclusief de gehonoreerde onderzoeksprojecten, kunt u lezen op de Engelstalige pagina's van deze website.

Op de pagina FAPESP vindt u meer informatie over de Braziliaanse counterpart.