Onderzoekstalent
Programma

Onderzoekstalent

Het programma Onderzoekstalent is een financieringsprogramma met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen.

Onderzoekstalent biedt de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen. De kandidaat-promovendus wordt aangemeld door een hoogleraar-promotor binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Met ingang van de ronde 2015 is de procedure gefaseerd. De ronde kent een vooraanmeldingsfase en een fase uitgewerkte voorstellen. De vooraanmelding bestaat uit het CV van de kandidaat en een korte beschrijving van het onderzoeksidee. In de fase van uitgewerkte voorstellen worden de kandidaten uitgenodigd voor een interview.

Looptijd onbepaald

Het programma is gestart in 2011 en loopt gedurende onbepaalde tijd.

Aanvragen

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen was 26 september 2017. Het budget voor de ronde 2017 bedraagt 6,25 miljoen euro.

Contact

  • Dhr. dr. M.J.H. (Marc) Linssen, co√∂rdinator
  • Dhr. dr. E.V. (Eelco) van Dongen, beleidsmedewerker 
  • Mw. E. (Erica) van Liempt, secretariaat

Tel: +31 (0)70 344 09 44, e-mail: magwot@nwo.nl


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOnderzoekstalent