Onderzoekstalent
Programma

Onderzoekstalent

Het programma Onderzoekstalent was een financieringsprogramma met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen.

Onderzoekstalent bood de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken van uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen om promotieonderzoek te doen. De kandidaat-promovendus werd aangemeld door een hoogleraar-promotor binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

In 2017/2018 vond de laatste ronde van Onderzoekstalent plaats; de uitslag van deze ronde is in juni 2018 bekendgemaakt.

Voor alternatieve financieringsmogelijkheden voor promotieonderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen, zie ook de nieuwe NWO Open Competitie SGW op www.nwo.nl/sgwoc.

Looptijd

Het programma is gestart in 2011 en liep tot juni 2018. Het programma Onderzoekstalent is nu voor onbepaalde tijd gesloten voor nieuwe aanvragen. 

Aanvragen

De laatste sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen was 26 september 2017. Het budget voor de ronde 2018 bedroeg 6,25 miljoen euro.

Contact

  • Dhr. dr. M.J.H. (Marc) Linssen, coördinator
  • Dhr. dr. E.V. (Eelco) van Dongen, beleidsmedewerker 
  • Mw. E. (Erica) van Liempt, secretariaat

Tel: +31 (0)70 3440944, e-mail: magwot@nwo.nl