NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP)
Programma

NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP)

Een 'NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programme' (IPP), voorheen het FOM-IPP, is een meerjarig financieringsinstrument van NWO om een brug te slaan tussen fundamenteel natuurkundig onderzoek en toepassingsgericht onderzoek uit de industrie. Academische kennis wordt dan gekoppeld aan industriële ambities, door hoogstaand natuurkundig onderzoek uit te voeren in samenwerking met bedrijven. In een IPP komen academische onderzoekers in nauw contact met bedrijfsonderzoekers op gebieden met goede innovatiepotentie en uitdagende wetenschappelijke vragen. Dit gezamenlijke kan baanbrekende innovaties opleveren.

Doel

Een 'NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programme' (IPP) is bedoeld om de verbinding met de industrie te versterken. FOM introduceerde het IPP destijds in 2004 om meer bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie.

Soort onderzoek

Het IPP richt zich op vraaggestuurd (use-inspired), exploratief, precompetitief onderzoek. Het onderzoek binnen IPP's moet primair gericht zijn op fundamenteel begrip, maar daarnaast ook op toekomstige toepassingen. Het IPP is daarin uniek: andere subsidie-instrumenten richten zich ofwel primair op de wetenschap, ofwel op de toepassingen.

Hoe werkt het?

In het IPP gaan de onderzoekers en de bedrijven op gelijke voet de samenwerking aan: de partners formuleren de onderzoeksdoelen gezamenlijk en ook gedurende de uitvoering is veel gelijkwaardige interactie. Deze gelijke voet geldt ook voor de financiering: de bedrijven dragen minimaal vijftig procent in-cash bij aan het onderzoek. Daarbovenop leveren de partners vaak ook aanzienlijke in-kind bijdragen (bijvoorbeeld apparatuur en mankracht). Het onderzoek kan plaatsvinden bij zowel een universiteit/onderzoeksinstelling, als bij een bedrijf.

Over de onderzoekers

Onderzoekers (zowel promovendi, als postdocs en werkgroepleiders) die deelnemen in een IPP zijn opgeleid in een creatieve en autonome omgeving, hebben internationale ervaring en geleerd om met state-of-the-art apparaten om te gaan. Ze beschikken niet alleen over de meest actuele wetenschappelijke kennis en inzichten, maar hebben ook trainingen gehad op gebieden als planmatig werken, helder presenteren, valorisatie en managementtechnieken. Bedrijven waarderen de kwaliteit van de onderzoekers, van wie een aanzienlijk deel gaat werken in de industrie (na het afronden van het promotietraject).

IPP uitstekend geëvalueerd

In oktober 2014 gaf de Raad van Bestuur van FOM de opdracht om het financieringsinstrument IPP te evalueren. In het evaluatierapport van het IPP blijkt dat de commissie het volgende concludeert: het IPP als instrument voor publiek-private samenwerking heeft een eigen, unieke, positie binnen het innovatielandschap en is van groot strategisch belang voor de fundamentele natuurkunde en de toepassing daarvan. FOM weet met succes topkwaliteit te koppelen aan innovatie. De commissie pleit voor uitbreiding van dit unieke financieringsinstrument, dat zich richt op precompetitief, fundamenteel onderzoek met vijftig procent bedrijfsbijdrage.

Lopende samenwerkingen

NWO heeft uitstekende en vaak langdurige relaties met industriële partners. Bekijk alle lopende IPPs.

Afgesloten samenwerkingen

Kijk hier voor de IPPs uit het verleden.

Contact

Wilt u meer weten over de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes, neem dan contact op met programmacoördinator Bram Borkent.

Meer informatie (zie ook de Engelstalige pagina voor meer documenten)Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten

Contact

dr.ir. Bram Borkent dr.ir. Bram Borkent +31 (0)30 600 13 10 b.borkent@nwo.nl