Money follows researcher (MfR-regeling)
Programma

Money follows researcher (MfR-regeling)

Via de MfR-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere Europese kennisinstelling een restant van hun financiering meenemen. De regeling is gericht op het stimuleren van de mobiliteit van onderzoekers in Europa. Onderzoekers die in aanmerking komen voor de MfR-regeling kunnen een verzoek bij NWO indienen. Neem contact op met de secretaris van het relevante financieringsinstrument voor meer informatie over de MfR-regeling voor dat instrument en de wijze waarop onderzoekers een verzoek kunnen indienen.