Money follows researcher (MfR-regeling)
Programma

Money follows researcher (MfR-regeling)

Via de MfR-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere kennisinstelling buiten Nederland, waar ook ter wereld, een restant van hun financiering meenemen.

Onderzoekers die in aanmerking komen voor de MfR-regeling kunnen een verzoek bij NWO indienen. Voor meer informatie over de MfR-regeling en de wijze waarop onderzoekers een verzoek kunnen indienen, neem contact op met de projectbeheerder of de secretaris van het desbetreffende financieringsinstrument.