Money follows researcher (MfR-regeling)
Programma

Money follows researcher (MfR-regeling)

Via de MfR-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere kennisinstelling binnen het continent Europa een restant van hun financiering meenemen.

Onderzoekers die in aanmerking komen voor de MfR-regeling kunnen een verzoek bij NWO indienen. Voor meer informatie over de MfR-regeling en de wijze waarop onderzoekers een verzoek kunnen indienen, neem contact op met de projectbeheerder of de secretaris van het desbetreffende financieringsinstrument.