Organisatie

Jacquard is een programma van het ministerie van EZ, ICTRegie, NWO Exacte Wetenschappen, Technologiestichting STW en het Algemeen Bestuur van NWO.

Jacquard geeft uitvoering aan het beleid dat geformuleerd is in de Nationale Onderzoeksagenda Informatica 2001-2005 (NOAG-i) en de nota Concurreren met ICT-competenties. Deze nota's onderstrepen het strategische belang van software engineering voor Nederland op de middellange termijn. Op verzoek van het ministerie van EZ en NWO werd Jacquard voorbereid door een commissie met vertegenwoordigers uit onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

De stuurgroep beslist over subsidietoekenning op basis van voorstellen van de programmacommissie, controleert deze op objectieve beoordeling, op een goede uitvoering van het programma en op het bewaken van het programmatische karakter van Jacquard.

De programmacommissie organiseert subsidierondes, formuleert voorstellen voor allocatie van middelen, bewaakt de relevantie van de onderzoeksprojecten, controleert de uitvoering van het onderzoek, is actief betrokken bij de opzet van plannen en acties voor kennisoverdracht, en stelt jaarrapportages en werkplannen op.

Samenstelling programmacommissie

 • Dhr. prof. dr. ir. J.C. Wortmann, RUG (voorzitter)
 • Dhr. prof. dr. J.M. Akkermans, VU
 • Dhr. prof. dr. M.G.J. van den Brand, TU/e
 • Dhr. prof. dr. A. van Deursen, TUD en CWI
 • Dhr. ing. G. Florijn, DNV-CIBIT
 • Dhr. L. Koch, Philips Healthcare
 • Dhr. prof. dr. P. Klint, CWI
 • Dhr. prof. dr. M.P. Papazoglou, UT
 • Dhr. prof. dr. W.J.A.M. van den Heuvel, UT
 • Dhr. ing. R.J.H. Tolido, Capgemini
 • Dhr. ir. R.C.P. van der Veer, Serials Solution Medialab
 • Dhr. drs. M.M.A. Ramselaar, Sogeti
 • Dhr. prof. dr. R.J. Wieringa, UT

 

Waarnemers

 • Dhr. drs. ing. M.R. Dasselaar, Agentschap NL
 • Dhr. dr. ir. F.A. Karelse, Technologiestichting STW

 

Secretariaat

Dhr. drs. S.G. Meihuizen, NWO Exacte Wetenschappen