JPI Cultural Heritage
Programma

JPI Cultural Heritage

Tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen en verschuivingen is bescherming en behoud van het Europese culturele erfgoed van groot belang. Hiervoor is onderzoek nodig over de landsgrenzen heen. Het Europese programma Joint Programming Initiative Cultural Heritage (JPICH) stimuleert samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van cultureel erfgoed.

De lidstaten van de Europese Unie zijn de Joint Programming Initiatives (JPI) gestart om een gedeelde onderzoeksagenda af te stemmen om zo in staat te zijn de onderzoeksinspanningen optimaal te benutten. Gezamenlijke programmering biedt een kader waarbinnen de leden en toehoorders gezamenlijk aandacht besteden aan gebieden waar openbare onderzoeksprogramma's kunnen reageren op grote maatschappelijke uitdagingen.

De eerste twee JPI Cultural Heritage calls for proposals waren de JHEP Pilot Call (2013) en de Heritage Plus Joint Call (2014). Daarna is er een ‘roadmap for calls’ ontwikkeld voor een viertal calls for proposals voor de periode 2017-2020. In consortia konden er onderzoeksvoorstellen worden ingediend voor de calls digitaal erfgoed (2017), erfgoed in veranderende leefomgevingen (2018) en conservering, bescherming en gebruik van erfgoed (2019). De laatste call for proposals binnen de roadmap betreft onderzoeksvoorstellen naar cultureel erfgoed, identiteiten en perspectieven (2020).

Voor het Koninkrijk der Nederlanden nemen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en NWO aan het JPI Cultural Heritage deel. Gezamenlijk dragen RCE en NWO bij aan de organisatie, strategie en werkwijze van het JPI Cultural Heritage.

Meer informatieFinancieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanJPI Cultural Heritage and Global Change