Groen
Programma

Groen

Fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw

Dit programma wil een basis leggen voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw. Dat moet bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie met aandacht voor bodemgezondheid, hoogwaardige gewassen en gezonde voeding. Het programma Groen valt binnen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.