Organisatie

Programmacommissie

De programmacommissie is aanjager in het bereiken van de overkoepelende doelstellingen van DeepNL: een beter begrip van het gedrag van de diepe ondergrond, onder invloed van menselijke activiteiten. De programmacommissie monitort de coherentie en voortgang van het onderzoek, organiseert activiteiten die de samenhang binnen het programma bevorderen en stimuleert het delen van kennis met stakeholders en het publiek.

Samenstelling

  • Rinus Wortel, UU (voorzitter)
  • Giovanni Bertotti, TUD
  • Arwen Deuss, UU
  • David Smeulders, TUE
  • Janos Urai, RWTH Aachen
  • Hanneke Verwey, vm. TNO

Zodra het bestuur heeft besloten over aanvragen kunt u desgewenst de namen van de leden van de beoordelingscommissie opvragen bij de contactpersoon van dit programma.

KEM

Naast DeepNL gaat het ministerie van Economische Zaken een Kennisprogramma Effecten Mijnbouw opzetten. Het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) is gebaseerd op de actuele kennisvragen van beleid (ETM) en inspectie (SodM) en is daarmee gericht op de kortere termijn (halfjaar tot maximaal een paar jaar). De programmacommissie van DeepNL en het KEM zullen onderling contact houden.