Databronnen

Het DeepNL programma heeft mede als doel om onderzoek en activiteiten in het thema zoveel mogelijk te integreren. Op deze pagina wordt informatie bijgehouden over beschikbare databronnen waar onderzoekers mogelijk mee samen kunnen werken.

Mocht uw eigen organisatie hier ontbreken, of kent u organisaties die hier zouden moeten toegevoegd, dan kunt u dat melden via deepnl@nwo.nl. We zullen dan contact opnemen om te beoordelen of we de databron kunnen toevoegen. Deze pagina dient uitsluitend ter informatie, er kunnen geen rechten of plichten aan dit overzicht worden ontleed.

TNO Geological Survey

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in geologische data kunnen contact opnemen met TNO Geologische Dienst Nederland. Daar kunnen zij de beschikbaarheid van relevante data van de diepe ondergrond nagaan. Zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, slaat TNO boorgat-, seismische-, productie-, injectie- en velddata op die uitvoerders verkrijgen of genereren onder een exploratie- of productielicentie. Deze data, samen met 3D modellen en kaarten, worden gepubliceerd op www.nlog.nl na een vertrouwelijkheidsperiode van vijf jaar.

Een grote collectie van boormonsters van exploratie of productie bronnen is beschikbaar in TNO's kernhuis. Boorgat-, CPT-, geo-electrische-, hydrochemische- en 3D-modeldata voor de ondiepe ondergrond zijn beschikbaar via www.dinoloket.nl.

Data en informatie is via beide loketten kosteloos beschikbaar. De identificatie en het gebruik van relevante ongepubliceerde data kunnen, inclusief gedigitaliseerde historische data, opgenomen worden in individuele DeepNL projecten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van TNO faciliteiten, zoals (veld)laboratoria, en data acquisitie, verwerking en interpretatie.   

NAM

Onverwerkte data van de NAM over verzakkingen en seismiek zijn op verzoek beschikbaar voor academische en niet-academische onderzoekers ten behoeve van analyse en studie. Het gaat vaak om grote dataverzamelingen die niet geschikt zijn als download. In de tabel staat een overzicht van de tot nu toe gedeelde dataverzamelingen. De data zijn geleverd zonder voorwaarden. Rapportage over de studievoortgang met betrekking tot deze data is vrijwillig. De NAM heeft geen invloed op studies die gebruik maken van deze data.

Meer informatie over de data bij Jan van Elk Jan.Van-Elk@shell.com of Dirk Doornhof Dirk.Doornhof@shell.com

KNMI

Seismische en akoestische data tools
bron: website KNMI - http://rdsa.knmi.nl
Het KNMI heeft sinds oktober 2015 drie services opengesteld die toegang geven tot seismologische data van het KNMI-netwerk en daarvan afgeleide producten.

  1. Seismisch en akoestisch data portaal: een gebruiksvriendelijke interface met event informatie en de ruwe data van de seismologische meetstations van het KNMI.
  2. Rapid Raw Strong Motion portaal voor Nederland: Een meer specialistische interface, voor met name wetenschappers en ingenieurs, naar ruwe acceleratie data en daarvan afgeleide 'Peak Ground Accelerations" (PGA) waarden.
  3. FDSN web services: een technische interface, met name voor ontwikkelaars en onderzoekers, in de vorm van de FDSN-webservices.
  4. Hazard map: Hazard map per locatie in Groningen

Het KNMI DataCentrum

Het KDC biedt toegang tot data van het KNMI over weer, klimaat en seismologie. U vindt hier KNMI data over diverse onderwerpen zoals bijv. de meest recente 10 minuten waarnemingen, historische reeksen, gegevens over meteorologische meetstations, model-berekeningen, aardbevingsdata en satellietproducten.