DeepNL
Programma

DeepNL

Het onderzoeksprogramma DeepNL wil het fundamentele begrip verbeteren van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen.

Nieuwe call voor tenure track onderzoekers open, deadline 2 juni 2020

Met DeepNL geeft NWO invulling aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen. Dit NWO onderzoeksprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de  Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De uitvoering van DeepNL vindt plaats volgens de reguliere NWO procedures en kwaliteitsnormen en is geheel onafhankelijk. NAM is niet betrokken bij de besluitvorming of de inhoudelijke sturing van het programma. DeepNL maakt deel uit van de NWO bijdrage aan de topsector Energie.Financieringsinstrument voor dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanDeepNL