Conflict and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries (CoCooN)
Programma

Conflict and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries (CoCooN)

Het programma Conflict and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries (CoCooN) beoogde bijdragen te leveren aan beleid en interventies op het gebied van conflict en samenwerking met betrekking tot natuurlijke grondstoffen. Daarnaast beoogde het programma bij te dragen aan het adequaat managen, oplossen en leren van conflict en samenwerking rondom natuurlijke grondstoffen.

Please find more information on the programme and its projects in English.

Conflict en natuurlijke grondstoffen

Hoewel conflicten zelden puur gedreven zijn door grondstoffen, kunnen schaarste, verminderde opbrengsten of juist een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen leiden tot conflicten. Dit raakt het leven van miljoenen mensen die voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk zijn van die hulpbronnen. Zulke conflicten kunnen rampzalig zijn, maar kunnen ook een belangrijke impuls zijn voor positieve veranderingen. Om conflicten te kunnen beheersen is een beter begrip nodig van de verbinding tussen conflict en natuurlijke grondstoffen tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld. Dit begrip is ook nodig om vanuit een conflict te komen tot innovatie en samenwerking.

Drie perspectieven van het programma

Innovatie in beleid en praktijk zijn cruciale elementen in het bereiken van sociale verandering. Daar zijn niet alleen nieuwe inzichten voor nodig, het is ook noodzakelijk bestaande kennis goed te benutten. Naast het voortdurende kennis, onderzoeks- en innovatieproces stonden binnen CoCooN daarom het toegankelijker maken en delen van kennis centraal. Het programma had drie perspectieven, die in gelijke mate belangrijk zijn:

  • Ontwikkeling
  • Kennis, onderzoek en innovatie
  • Capaciteitsversterking

Geïntegreerde onderzoeksprojecten

In het programma stonden geïntegreerde onderzoeksprojecten centraal. Deze werden opgezet en aangestuurd door samenwerkingsverbanden van partners uit Zuid en Noord en van binnen en buiten de wetenschap. De geïntegreerde projecten werden opgezet rond geografisch afgebakende conflictgebieden.

In de eerste call for proposals uit 2009 draaiden de gefinancierde projecten om één van de volgende onderzoeksthema's:

  • Conflicten, landrechten en veranderingen in gebruik van het land
  • Water, conflicten en samenwerking
  • Wereldhandel, de exploitatie van hulpbronnen en conflict

De tweede call for proposals was gefinancierd door de Britse Department for International Development (DFID) en werd geopend in 2012. Deze call had als focus Conflict and Cooperation in the Management of Climate Change (CCMCC).

De call beoogde het bewijs te versterken van de impact van klimaatverandering en klimaatbeleid op conflict en samenwerking in ontwikkelingslanden. Daarnaast werd beoogd dat de onderzoeksresultaten bijdragen aan het begrip van de mate waarin klimaatverandering, en vooral nationaal en mondiaal klimaatbeleid, kan leiden tot conflict en samenwerking binnen en tussen gemeenschappen en naties. Daarnaast moesten de resultaten bijdragen aan inzichten in wat gedaan kan worden om de kansen te vergroten dat klimaatfinanciering en –beleid actief bijdragen aan samenwerking.

Looptijd tot 2016

CoCooN is gestart in 2009 en liep tot begin 2016.

Het totale budget voor CoCooN was 11,5 mln euro. Financiers zijn het ministerie van BZ, het Department for International Development (UK) en NWO. CoCooN werd gecoördineerd door NWO-WOTRO.