Achtergrond

Sinds de staatkundige hervorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba Nederlandse gemeenten. Als gevolg hiervan heeft de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid voor deze eilanden en het marine systeem dat hen omsluit. De eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn in tegenstelling autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Als onderdeel van een initiatief om onderzoek op en over de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk te stimuleren heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het NWO-programma “Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering” gefinancierd.

Het NWO-domein Exacte en natuurwetenschappen (voorheen het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen ALW) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit multidisciplinaire onderzoeksprogramma. Het domein Sociale en Geesteswetenschappen (voorheen de gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen) heeft een bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de call for proposals en is betrokken bij de uitvoering.

Looptijd en budget

Het totale programmabudget bedraagt 10 mln euro en de looptijd is 5 jaar (2013-2018).

Naast het onderzoeksprogramma investeert OCW een extra bedrag van 2,5 mln euro in het opzetten en runnen van een multifunctioneel kenniscentrum op St. Eustatius (het CNSI) dat de regionale kennisinfrastructuur moet versterken. Het Algemeen Bestuur van NWO heeft aan het NIOZ de opdracht gegeven om dit gedeelte van het Caribenprogramma uit te voeren.

Financieringsrondes

In februari 2016 is de tweede financieringsronde van dit programma opengesteld. In december 2016 kwamen er negen nieuwe projecten, voornamelijk over de sociale wetenschappen, onderwijs en ziektebestrijding.

De eerste financieringsronde van dit programma is in juli 2013 open gegaan. In mei 2014 werden negen projectvoorstellen toegekend. Deze call was nadrukkelijk gericht op een aantal brede onderzoeksthema's en mogelijke dwarsverbanden ertussen. De call bevordert inter- en multidisciplinair onderzoek over de grenzen van klassieke wetenschappelijke vakgebieden heen.