Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering
Programma

Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering

Dit programma richt zich op excellent wetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op het eilandelijke gebied in de Caribische regio, met name de zes eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

NWO heeft dit onderzoeks¬programma in 2013 opgezet namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

  • versterking van de wetenschappelijke kennisbasis op en over de Caribische eilanden van het Koninkrijk van Nederlanden;
  • stimuleren van de samenwerking en het opzetten van partnerschappen tussen Nederlandse kennisinstellingen en partnerorganisaties in de Cariben;
  • bevorderen van duurzame ontwikkeling en innovatie in het Caribisch gebied; 
  • bijdragen aan regionale capaciteitsontwikkeling door personen (wetenschappers, studenten, professionals, burgers, etc.) en organisaties uit de regio te betrekken bij gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Dit onderzoeksprogramma heeft een multidisciplinair karakter en biedt ruimte voor een breed scala aan onderwerpen en onderzoeksterreinen.

Gerelateerde links:Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanCaribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering