Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering
Programma

Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering

Dit programma richt zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op (en over) de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden.

In 2013 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten een onderzoeksprogramma te financieren dat zich op de Caribische eilanden van het Koninkrijk richt. NWO voert dit programma uit. De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn als volgt:

  • versterking van de wetenschappelijke kennisbasis, incl. capaciteitsopbouw, op de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden;
  • bevorderen van duurzame ontwikkeling en innovatie in het Caribisch gebied; 
  • stimuleren van de samenwerking en het opzetten van partnerschappen tussen Caribische kennisinstellingen en partnerorganisaties in Nederland;
  • bijdragen aan regionale capaciteitsontwikkeling door personen (wetenschappers, studenten, professionals, burgers, etc.) en organisaties uit de regio te betrekken bij gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Dit is een domein-overstijgend onderzoeksprogramma met een multidisciplinair karakter dat ruimte biedt voor een breed scala aan onderwerpen en onderzoeksterreinen.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanCaribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering