NWO en NCK: Workshop Building with Nature

Op donderdag 26 januari 2017 organiseren NWO en het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek NCK gezamenlijk een workshop in de Utrechtse Jaarbeurs.

Tijdens de workshop zullen van de 5, in 2013 gehonoreerde researchprojecten de eerste resultaten worden gepresenteerd.
Verder kunnen stakeholders suggesties doen voor verbetering, verdieping en bijsturing van het programma.
Tenslotte is er tijdens de workshop ruimte voor inbreng van dwarsverbanden vanuit verwante initiatieven.

De algemene verwachting is dat zowel vanwege het wetenschappelijk baanbrekend karakter als de maatschappelijke relevantie van onderzoek op de snijvlakken van kust, zoetwater, veiligheid, natuur, ecologie, engineering en ruimtegebruik, er nieuwe onderzoeksprogramma's zullen worden ontwikkeld.
Met deze workshop kan een eerste stap gezet worden om huidige en toekomstige initiatieven verbeterd vorm te gaan geven.

Programma workshop 26 januari 2017.

Aanmelden Workshop:

De workshop kent een beperkt aantal plaatsen.
U kun zich niet meer aanmelden.