Building with nature
Programma

Building with nature

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

Building with Nature brengt verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijke disciplines samen, waaronder hydrologie, hydrodynamica, klimatologie, morfologie, ecologie, geologie en fysica van de zee, bestuurskunde, bedrijfskunde, planologie, economie, milieukunde en technische wetenschappen. Het programma is sterk gericht op een multidisciplinaire aanpak. Die aanpak moet de wetenschappelijke vernieuwing versterken en het innovatief vermogen vergroten.

Het programma maakte deel uit van het NWO-thema Water en Klimaat en wordt uitgevoerd in samenwerking met het TKI Deltatechnologie (topsector water).