Building with nature
Programma

Building with nature

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

Building with Nature brengt verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijke disciplines samen, waaronder hydrologie, hydrodynamica, klimatologie, morfologie, ecologie, geologie en fysica van de zee, bestuurskunde, bedrijfskunde, planologie, economie, milieukunde en technische wetenschappen. Het programma is sterk gericht op een multidisciplinaire aanpak. Die aanpak moet de wetenschappelijke vernieuwing versterken en het innovatief vermogen vergroten.

Het programma maakte deel uit van het NWO-thema Water en Klimaat en wordt uitgevoerd in samenwerking met het TKI Deltatechnologie (topsector water).

Doel

'Bouwen met de Natuur' wil een wetenschappelijke basis leggen onder infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

In 2050 zal zo’n 80 procent van de wereldbevolking wonen in stedelijk laaggelegen gebied. Zaken zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen dan veel vergen van de infrastructuur van het oppervlaktewater. Om deze grote uitdagingen op een duurzame manier op te lossen is het nodig dat we niet meer in de natuur maar met de natuur bouwen.

Looptijd en budget

2013 - 2018. Het NWO-subsidiebudget was 4 miljoen euro. Projectpartners moesten tenminste 25 procent van het benodigde projectbudget inbrengen. De subsidieronde van dit programma is op 7 mei 2013 gesloten.