The past bubbles around us: Mime archieven in de openbaarheid

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van principes voor duurzame ontsluiting van een uniek archief binnen de Nederlandse podiumkunstensector: het archief van de Nederlandse mime. Hierbij staan drie vragen centraal: 1) Hoe ontsluit je een archief dat betrekking heeft op belichaamde kennis en voortkomt uit een bij uitstek fysieke praktijk? 2) Hoe kunnen principes voor ontsluiting ontwikkeld worden in antwoord op actuele vragen van studenten, docenten, en het brede professionele nationale en internationale werkveld? 3) Welke innovatieve vormen van kenniscirculatie zijn geschikt om de potentie van het archief ook voor andere kennisgebieden, buiten de kunsten, zichtbaar te maken?
Dit postdoconderzoek van ATD docent Marijn de Langen bouwt voort op haar recente proefschrift Mime denken: Nederlandse mime als manier van denken in en door de theaterpraktijk (Universiteit Utrecht, 2017). Het onderzoek brengt actuele vraagstukken met betrekking tot het archief vanuit de opleiding en het beroepsveld in kaart, inventariseert sterke voorbeelden en bestaande strategieën van archiefontsluiting binnen- en buiten de podiumkunsten en analyseert relevante theorievorming. Gedurende het onderzoeksproces worden, in samenwerking met studenten, docenten en vakbeoefenaars, een aantal testcases/pilots gecreëerd waarin geëxperimenteerd wordt met mogelijke principes van ontsluiting. Dit kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld een digitale presentatie, artistiek onderzoek, re-enactment. Het onderzoek laat zien hoe urgentie gegeven kan worden aan een archief, en positioneert zich binnen een hedendaags discours in wetenschap en kunst rondom de ontwikkeling van methodologie om belichaamde kennis te expliciteren en te dissemineren. Het project legt hierdoor een concrete basis voor toekomstige multidisciplinaire samenwerkingsprojecten.

Kenmerken

Projectnummer

HBOPD.2018.02.036

Hoofdaanvrager

M.M. Hoogenboom

Verbonden aan

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Looptijd

01/09/2019 tot 31/08/2021