De impact van meervoudige waardecreatie op management control-systemen.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop meervoudige waardecreatie een betekenis krijgt in management control-systemen. Dit inzicht wordt verkregen door middel van drie studies:
a) Een conceptueel literatuuronderzoek naar de betekenis van meervoudige waardecreatie;
b) een inventariserende literatuurstudie naar de wijze waarop gerapporteerd wordt over praktijken rond de integratie van meervoudige waardecreatie in management control systemen;
c) een vergelijkende exploratieve case-study naar de wijze waarop meervoudige waardecreatie in bedrijven wordt ingebed in management control-systemen a.d.h.v de actor-network theory (ANT).

Kenmerken

Projectnummer

023.013.007

Hoofdaanvrager

Drs. E.J. Willekes

Verbonden aan

De Haagse Hogeschool (HHS)

Looptijd

01/09/2019 tot 31/12/2023