Schrijfpeil basisonderwijs

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een peiling van de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal onderwijs, ten dienste van de Inspectie van het Onderwijs. De schrijfpeiling vindt plaats binnen het programma Peil.onderwijs, dat onderdeel uitmaakt van de stelselmonitoring door de onderwijsinspectie. Het onderzoek geeft zicht op actuele leerlingresultaten, op ontwikkelingen in deze resultaten en op de relatie tussen leerlingresultaten, het onderwijsleerproces, kenmerken van leerkrachten en scholen en (achter)grondkenmerken van leerlingen. Omwille van de diepgang en de duurzaamheid van de peiling zal gebruik worden gemaakt van methoden en technieken die voor het peilingsonderzoek nieuw zijn.

Kenmerken

Projectnummer

405-18-926

Hoofdaanvrager

Prof. dr. C.M. de Glopper

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Taal- en Communicatie

Looptijd

01/03/2018 tot 30/09/2019