Evaluatie onderwijskansenbeleid

Samenvatting

In dit onderzoek wordt het onderwijskansenbeleid tussentijds geëvalueerd. Nagegaan wordt a hoe de selectie van scholen is verlopen, b in welke mate scholen ondersteund en gestuurd worden door diverse actoren, c in hoeverre de schoolontwikkelingsplannen van de scholen sturend zijn voor veranderingen en verbeteringen in de school, d in welke mate al sprake is van resultaten en e of er sprake is van kritische succesfactoren. Het gaat om een kwalitatief diepteonderzoek.

Kenmerken

Projectnummer

412-02-022

Hoofdaanvrager

Drs. G. Ledoux

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Uitvoerders

Dr. M. Boogaard

Looptijd

01/05/2003 tot 01/06/2005