The construction of the Dutch literary past: shaping, valorizing and representing the national literary heritage and literary incorporation of the past in the nineteenth century

Samenvatting

In the 19th century a fundamental change occurred in the literary system because the national past started to figure systematically in it. That process will be explored in four sub-projects. The first of these will study how the integration of older texts into the contemporary system proceeded through academic editions of medieval and seventeenth-century texts and through the newly emergent genre of literary historiography. The second analyses how literary criticism (in legitimising its appraisals through arguments from history) started to play a key role in the appreciation of the national heritage. The third project studies how the national government became an agent in the nineteenth-century literary system by supporting the publication of old texts, by purchasing medieval manuscripts, and by intervening in the educational institutions. The last project concentrates on the thematic aspects of the past in literary products. How does the rise of genres like the historical novel, ballad or legend fit into these developments and what role do these new genres play in the developing national conceptualisation of the past?
These various lines of research address desiderata and topics which until now have been neglected at least at the national level and often at the international level as well. They are brought together in a synthetic study which describes how the unstructured, unguided past was canonised and streamlined into a historical template of immense topical relevance.

Output

Boek of monografie

 • L. Jensen(2008): De verheerlijking van het verleden. pp. 270 , Nijmegen
 • N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, T. Sintobin(2010): Naties in een spanningsveld. pp. 223 , Hilversum
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2010): Lotte Jensen, Joep Leerssen, and Marita Mathijsen (ed.), Free Access to the Past. pp. 342 , Leiden/Boston
 • L. Jensen(2010): Arend Fokke Simonsz, De moderne Helicon. pp. 116 , Nijmegen
 • M. Mathijsen (red.)(2011): Boeken onder druk. pp. 207 , Amsterdam
 • Marita Mathijsen(2013): Historiezucht pp. 512 , Nijmegen
 • Marita Mathijsen(2013): Historiezucht. pp. 512 , Nijmegen

Proefschrift

 • J. Rock(2010): Rock, J. (2010) Papieren monumenten. , Amsterdam  12 november 2010
 • F. Petiet(2011): 'Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde'. , Amsterdam  15 december 2011

Hoofdstuk in boek

 • Carla Dauven, Jelle Koopmans, Lisa Kuitert, Marita Mathijsen(2005): Publiceren: wat is dat? pp. 13 - 28 , Amsterdam
 • R. de Leeuw, J. Reynaerts, B. Tempel, Marita Mathijsen(2005): Meesters van de Romantiek. pp. 193 - 210 , Zwolle
 • H. Brinkman, G. Lernout, M. Mathijsen, L. Giuliani, H. Brinkman, G. Lernout, M. Mathijsen(2006): Texts in Multiple Versions. pp. 243 - 247 , Amsterdam - New York
 • L. Jensen(2008): Dutch Literature and Culture in an Age of Transition. The Berkeley Conference on Dutch Literature 2005. pp. 73 - 87 , Muenster
 • F. Petiet, A. Sumter, A. Sens, M. de Koninck, E. de Vries(2008): K'ranti! De Surinaamse pers 1774-2008. pp. 37 - 54 , Amsterdam
 • M.T.C. Mathijsen, I.B. Kalla & Bozena Czarnecka(2009): Neerlandistische ontmoetingen. pp. 174 - 184 , Wroclaw
 • Wim Willemsen en Leo Lucassen, Marita Mathijsen(2009): Waarom mensen in de stad willen wonen. pp. 141 -151,279-81 , Amsterdam
 • L. Jensen(2009): Jan Konst, Inger Leemans und Bettina Noak (Hg.), Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. pp. 87 - 99 , Göttingen:
 • Jo Tollebeek en Henk te Velde, Marita Mathijsen(2009): Het geheugen van de Lage Landen pp. 52 - 59 , Rekkem
 • M.T.C. Mathijsen(2009): Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft. pp. 233 - 240 , Tübingen
 • N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, T. Sintobin, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2010): Naties in een spanningsveld. pp. 49 - 64 , Hilversum
 • L. Jensen, J. Leerssen, M. Mathijsen, L. Jensen(2010): Free Access to the Past. pp. 127 - 146 , Leiden
 • M.T.C. Mathijsen, L. Jensen, J. Leerssen, M. Mathijsen(2010): Free Access to the Past. pp. 21 - 41 , Leiden/Boston
 • J. Rock, N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen en T. Sintob(2010): Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland pp. 97 - 115 , Hilversum
 • N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, T. Sintobin, L. Jensen(2010): Naties in een spanningsveld. pp. 117 - 134 , Hilversum
 • G. van Bork en N. Laan, M. Mathijsen(2010): G. van Bork en N. Laan (ed.), Van Romantiek tot Postmodernisme. pp. 93 - 125 , Bussum
 • M. Mathijsen(2011): Boeken onder druk. pp. 59 - 74 , Amsterdam

Wetenschappelijk artikel

 • M. Mathijsen(2005): The Editing of National Shibboleth Texts TEXT. From Text to Textual Cultures pp. 223 - 235
 • L. Jensen(2005): Muller-Westerman, Anna Petronella. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 • L. Jensen(2005): Storm en romantiek in de negentiende-eeuwse letterkunde. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde pp. 356 - 373
 • L Jensen(2006): In verzet tegen 'Duitschlands klatergoud' Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde pp. 289 - 302
 • J. Rock(2006): Literary monuments and editor's jokes Variants pp. 285 - 314
 • L Jensen(2006): Helden en anti-helden Nederlandse letterkunde pp. 101 - 135
 • M van der Burg en K. Hoogeland(2006): De Ware Hollander? Skript. Historisch tijdschrift pp. 4 - 17
 • J Rock(2006): Literary Monuments and Editor's Jokes Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship pp. 285 - 313
 • M. Mathijsen(2007): Over de historische letterkunde, over historische romans en Het Huis Lauernesse Neerlandistiek.nl pp. 1 - 8
 • M. Mathijsen(2007): Adieu Bourdieu, com in Darwin www.lorentzcenter.nl
 • L. Jensen(2007): Controversiele helden De negentiende eeuw pp. 4 - 22
 • L. Jensen(2007): Het New-Historicism: de reddende engel? Neerlandistiek.nl
 • M. Mathijsen(2007): Genot is deugd De negentiende eeuw pp. 73 - 81
 • J. Rock(2008): Literary Monuments and Editor?s Jokes: Variants pp. 285 - 313
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2008): Stages in the development of Dutch literary historicism European Studies. (Editing the Nation?s Memory: Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe. Edited by Dirk Van Hulle and Joep Leerssen) pp. 287 - 303
 • M. Mathijsen and others (red.)(2008): Texts in Multiple Versions Variants pp. 1 - 389
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2008): Haastig, eigenmachtig en symbiotisch: hoe Jacob van Lennep De Gedichten van den Schoolmeester maakte Nieuw Letterkundig Magazijn pp. 21 - 28
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen and others(2008): Histories of Editions Variants pp. 243 - 247
 • J. Rock(2009): "De Ezel die een Leeuwenhuid aangedaan hadt" De Achttiende Eeuw
 • Marita Mathijsen(2009): Hoe perfide was Albion? Zacht Lawijd pp. 2 - 19
 • M. Mathijsen(2009): Genetic textual editing: the end of an era In: Beihefte zu Editio 28. Tübingen, Max Niemeyer. pp. 233 - 240
 • L. Jensen(2010): Een mijnenveld vol explosieven. De negentiende eeuw pp. 2 - 24
 • M. Mathijsen(2013): The taming of Byron in the Netherlands The Byron Journal pp. 35 - 48
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2019): Byron getemd in Nederland Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde pp. 53 - 72

Professionele publicatie

 • Marita Mathijsen: Maatschappijverbeteraars in de negentiende eeuw. Alkmaar 2005.
 • J. Bank; M. Mathijsen(2006): Plaatsen van herinnering
 • L Jensen(2006): Een poeticale dichtbrief van Hendrik Tollens. In: Brievenliefde. Themanummer Armada
 • M. Mathijsen(2006): Verzen voor vaderlanders. In: Hendrik Tollens Cz. 1780-1856.
 • L. Jensen(2007): Een verrassend sympathieke antiheld
 • L. Jensen(2007): Maurits en Maria Lijnslager
 • M. Mathijsen, L.Jenssen(2007): Reizende Ideeen
 • M. Mathijsen(2007): Laat de bronnen spreken
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2008): Kijken met andermans ogen. Geertruida Bosboom-Toussaint
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2008): Den echten kindertoon?. Over jeugdliteratuur in de tijd van de oprichting van De Gids
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2008): The Underbelly of Literature. Pornography in the Nineteenth-Century Netherlands
 • J.A.T. Rock(2009): Het geluk van kinderen en letteren.
 • K. Hoogeland(2009): Een einde aan het geluk van de rijmelaars.
 • L. Jensen(2009): J.F. Helmers, De Hollandsche natie.
 • F. Petiet(2009): Ieder mensch toch is verpligt om zijn vaderland lief te hebben.
 • Marita Mathijsen(2009): Een Grand Tour door Nederland
 • Marita Mathijsen(2009): De bevrijding van de albatros
 • L. Jensen(2009): Lotte Jensen, ?Een babytand als oorlogswapen. Geluk in tijden van bezetting?. p. 74-85.
 • Marita Mathijsen(2009): Historische sensatiezucht.
 • L. Jensen(2009): Geluk in de negentiende eeuw.
 • M. Mathijsen(2009): Zakdoeken gereed?
 • B. Maas(2009): Een verdeeld volk kan niet gelukkig blijven'.
 • M. Mathijsen(2010): Marita Mathijsen, De vermanende vinger van de literatuur. Jan Campert-stichting Jaarboek 2009. Den Haag: Jan Campert-stichting, 2010, 86-94.
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen(2010): Marita Mathijsen, Relatiebemiddelaars voor en na de scheiding van tafel en bed.

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

 • M. Mathijsen(2011): Vroeger is ook mooi pp. 1 - 270
 • Marita Mathijsen(2013): Nationalisme op het 19e-eeuwse doek pp. 73 - 78
 • Marita Mathijsen(2013): Rembrandt voor iedereen pp. 23 - 25

Publieksinformatie

 • J. Rock: Dwangarbeid aan het Koninklijk Instituut.
 • K. Hoogeland: Government involvement with the collection and preservation of vernacular manuscripts in the Nederlands 1808-1848.
 • K. Hoogeland: Opdracht aan Maecenas.
 • M.T.C. Mathijsen-Verkooijen: Symposium Voorschrift en Vrijheid
 • Marita Mathijsen: History of editions. Conference European Society for Textual Scholarship
 • L. Jensen: Between text and context.
 • Marita Mathijsen: Publication or relevation. Conference 2005 Society for Textual Scholarship
 • Marita Mathijsen: Scholarly editing and nation building in Europe. ESF Workshop Amsterdam 14-15.12.2005 Amsterdam
 • J. Rock: Editing Lodewijk van Velthem's Spiegel historiael and erecting national literary monuments in the Netherlands and in Flanders.
 • F. Petiet: De vrouw en vrouwelijk schrijverschap tussen voorschrift en vrijheid

Kenmerken

Projectnummer

360-30-060

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Neerlandistiek

Uitvoerders

Mw. K.J.H. Hoogeland, Dr. L.E. Jensen, Dr. F. Petiet, ZZZ ZZ vervangingen GW

Looptijd

01/09/2004 tot 14/06/2010