Invloed van ouders op het onderwijs voor hun kind binnen de Leerlinggebonden Financiering

Samenvatting

Sinds de invoering van de Regeling LGF hebben ouders van leerlingen met beperkingen-na een positieve beslissing van de CvI over de toelaatbaarheid van de leerling tot speciale onderwijszorg- de keuzevrijheid de toegekende extra middelen in te zetten in het regulier onderwijs of te kiezen voor het speciaal onderwijs. Om goed gebruik te kunnen maken van deze versterking van de positie van ouders bij het onderwijs aan hun kind is het van groot belang dat ouders goed geïnformeerd zijn over de procedure en de onderwijsmogelijkheden die er voor hun kind zijn. Voortbouwend op het onderzoek in het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe regeling wordt in dit onderzoek nagegaan hoe de verantwoordelijkheid van ouders voor het onderwijs aan hun kind vorm krijgt nu enkele jaren ervaring is opgedaan met de Regeling LGF. Ook wordt geïnventariseerd hoe de positie van ouders versterkt is in andere landen waar ouders de keuzemogelijkheid hebben tussen regulier en speciaal onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer

413-04-015

Hoofdaanvrager

Dr. M.M. Vergeer

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Uitvoerders

Dr. M.M. Vergeer

Looptijd

15/03/2005 tot 04/07/2007