Vervolgmeting Kengetallen

Samenvatting

Vanaf augustus 2014 wordt de wet Passend onderwijs ingevoerd, dan worden in PO en VO de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de leerlingen die extra ondersteuning behoeven. In 2013 zijn verschillende nulmetingen uitgevoerd, als startpunt voor de evaluatie van passend onderwijs. Eén van deze nulmetingen ging over kengetallen; cijfers waarmee ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Over de periode voorafgaand aan Passend onderwijs betreft het kengetallen van aantallen leerlingen, scholen, vestigingen en schoolbesturen, prestaties en loopbanen van leerlingen, kwaliteitsaspecten van het onderwijs, en financiën. Ook is variatie tussen samenwerkingsverbanden in kaart gebracht.
Dit onderzoek betreft een vervolgmeting kengetallen. Voor de periode tot en met 2014 wordt een update gegeven van de eerder gepresenteerde cijfers. Daarnaast worden enkele nieuwe gegevens verzameld en geanalyseerd. Dit betreft onder meer in-, door- en uitstroom van leerlingen met extra ondersteuning in regulier en speciaal onderwijs en gegevens over het mbo. Ook worden nader onderzocht of er verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden op een aantal kengetallen die verband houden met kenmerken van de samenwerkingsverbanden, met name hun financiële situatie.

Output

Professionele publicatie

  • P.N.J. Koopman, G. Ledoux, M. Karssen, A.J.H. van der Meijden, R. Petit(2015): Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs

Kenmerken

Projectnummer

405-14-753

Hoofdaanvrager

Drs. P.N.J. Koopman

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Looptijd

01/10/2014 tot 21/09/2015