Serious logistics gaming for supply chain execution in Warehousing

Samenvatting

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een gameplatform (dan wel uitbreiding van bestaande Dinalog initiatieven op dit terrein) dat breed in de logistieke sector kan worden toegepast in warehouse operaties. Logistieke bedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk gericht op systemen en automatisering enerzijds en standaardisatie en optimalisatie van de processen anderzijds, om een zo hoog mogelijke mate van efficiency en effectiviteit in de warehouse operatie te bereiken. Aanbieders van grote Warehouse Management Systemen (WMS) concentreren zich op basis/generieke functionaliteiten van logistieke processen. Nu blijft er voor de ondernemer nog één gebied open voor verdere verbetering, en dat is versterken van de menselijke factor in de uitvoering van supply chain activiteiten. Recent is het inzicht ontstaan dat met behulp van serious games (het gebruik van game principes en ?technologie in niet-entertainment situaties), gedragsveranderingen zijn te bewerkstelligen die leiden tot verbetering van warehouse prestaties.

De hoofd-onderzoeksvraag van dit project is ?Op welke wijze is door middel van toepassing van game principes menselijk handelen in positieve wijze te beïnvloeden en wat zijn de effecten van een dergelijke interventie op kritische prestatie indicatoren??.

Het uiteindelijke doel is, dat dit project zal leiden tot een verzameling games die breed in de logistieke sector kunnen worden toegepast in warehouse operaties. Daarmee worden de volgende inzichten ont-wikkeld:
" Een aanpak om snel te starten met het toepassen van serious gaming;
" Effectstudies van de aanpak, met daarbij behorende methodieken;
" Een overzicht van procesdelen binnen een warehouse omgeving waar serious gaming een positief effect laat zien.

Kenmerken

Projectnummer

438-15-622

Hoofdaanvrager

J.W. Proper

Verbonden aan

Breda University of Applied Sciences, Academy for Urban Development, Logistics & Mobility

Looptijd

01/10/2016 tot 04/04/2019