Reviewstudie Sectorontwikkeling en autonomievergroting/Educational governance

Samenvatting

Al langere tijd voert de landelijke overheid een beleid dat erop gericht is om de sector te versterken, autonomie te vergroten en regelgeving te beperken. De gedachte hierachter is dat de verantwoordelijkheid die bij de sector zelf komt te liggen ervoor zal zorgen dat zij zelf de verbetering van de onderwijskwaliteit op zich zal nemen, en dat dit meer effect zal hebben dan wanneer zij dat van bovenaf opgelegd krijgt. Dit beleid wordt samengevat als 'aansturing van bovenaf en ontwikkeling van onderop' (BOPO-programma, p. 37). Het BOPO-programma 2009-2012 stelt verder dat de onderzoekslijn 'sectorontwikkeling en autonomie' een zeer breed terrein beslaat met vragen op meerdere niveaus, zowel op schoolniveau, als bovenschools, als het niveau van de gemeente, en op sector, lokaal en nationaal niveau.
In dit voorstel schetsen wij de contouren van een integrerende studie naar de mate waarin beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd, gebaseerd op bestaand BOPO-onderzoek. Behalve het creëren van samenhang in de opbrengsten van onderwijsonderzoek, beoogt deze studie eveneens het doen van beleidsaanbevelingen

Output

Professionele publicatie

  • R.H. Hofman(2013): Het ongemak van autonomie

Kenmerken

Projectnummer

413-11-001

Hoofdaanvrager

Dr. R.H. Hofman

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Looptijd

01/04/2012 tot 28/01/2014