Smart Innovation in AgriFood Ecosystems

Samenvatting

In de maakindustrie en subsectoren als de agrarische industrie zien we in toenemende mate business ecosystemen ontstaan. Ondernemers zien deze ecosystemen als een mogelijkheid om gezamenlijk meer slagkracht te behalen in de ontwikkeling van nieuwe, slimme technologie. De partners in dit project willen onderzoeken hoe ondernemers, door open innovatie, zich ook de commerciële toepassing van nieuw ontwikkelde slimme technologie eigen kunnen maken en zo de transitie kunnen maken naar nieuwe business. Dat vraagstuk vormt daarom de kern van het project “Smart Innovation in AgriFood Ecosystems: het versnellen van de innovatiekracht van ecoystemen”.
De onderzoeksvraag van het project luidt: Wat zijn de ontwerpeisen van een oplossing die de transitie van een ‘coalition of the willing’ naar een ‘coalition of the making’ helpt versnellen? Om deze vraag te beantwoorden zullen we casuïstisch onderzoek uitvoeren bij twee ‘coalitions of the willing’: Innoveins en IoT-Farm de Marke. Tijdens het onderzoek zullen we ons richten op de in de praktijk voorkomende belemmeringen om als open innovatienetwerk de slag te maken naar exploitatie en daadwerkelijke businesscreatie. Het onderzoek zal leiden tot een overzicht van randvoorwaarden en ontwerpeisen waarmee een ‘coalition of the willing’ zich kan voorbereiden op de transitie naar een ‘coalition of the making’. Het eindresultaat van het onderzoeksproject betreft een checklist van ontwerpeisen, een benchmark en (mogelijk) breder vervolgonderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van een nieuw model.
Het project zal lopen in de periode van juli 2018 tot en met juni 2019 en geleid worden door het lectoraat Smart Business i.o. van de Faculteit van de Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De partners in dit project zijn Bluehub en KplusV.

Kenmerken

Projectnummer

KIEM.HTS.03.002

Hoofdaanvrager

Drs. A.M. Haanstra

Verbonden aan

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Economie en Management (FEM)