Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur.

Samenvatting

Het landelijke onderzoek in Doorbaakproject Onderwijs & ICT richt zich allereerst op de vraag wat de kenmerken zijn van gepersonaliseerd leren met ICT in de leerlabs en praktijksituaties. Vervolgens is de vraag of er verbanden zijn van deze kenmerken met de opbrengsten van het gerealiseerde onderwijs.
Gepersonaliseerd leren wordt in het onderzoek bestudeerd vanuit een shared-control model waarin wordt gekeken naar de sturing van het gepersonaliseerde leren (docent-leerling). Het onderzoek kijkt naar het beoogde curriculum (wat wordt beoogd met ict ondersteuning van gepersonaliseerd leren), het ge├»mplementeerde curriculum (hoe wordt invulling gegeven aan gepersonaliseerd leren met ict en hoe wordt dit ervaren door docenten) en het behaalde curriculum ( ervaringen van gepersonaliseerd leren door leerlingen en hun leerprestaties, motivatie en zelfregulatie). Dataverzameling gebeurt met verschillende instrumenten: interviews, vragenlijsten, onderwijsdocumenten en schooldata met leerlingprestaties (eindtoetsgegevens po, gemiddelde eindcijfers schoolvak vo en gegevens leerlingvolgsysteem uit po en vo). Voor het in kaart brengen van de leerprestaties wordt gebruik gemaakt van een cohortdesign en voor motivatie en zelfregulatie van een one-group double pre-test post-test design. Dataverzameling gebeurt door de lokale onderzoeksteams geco├Ârdineerd en ondersteund vanuit het landelijke onderzoeksteam. Via verschillende activiteiten (waaronder expertmeetings, schoolrapportages en website) worden de resultaten verspreid.

Output

Wetenschappelijk artikel

 • M. Buynsters, M. O. de Jonge, L. Kester, M. Louws, L. Post, D. Lockhorst, A. Cviko, T. Paas, C. Janssen, F. van der Ven, W. F. Admiraal, S. Nouwens(2017): Teachers in school-based technology innovations: A typology of their beliefs on teaching and technology Computers & Education pp. 57 - 68

Publieksinformatie

 • M. Louws, I. Moolenaar, L. Post, S. Nouwens, C. Janssen, T. Paas, F. van der Ven, A. Cviko(2017): Schoolrapporten gepersonaliseerd leren met ict.
 • M. Louws, L. Post(2017): Adaptive learning & ICT
 • M. Buynsters, W.F. Admiraal, A. Cviko, T. Paas, L. Kester, D. Lockhorst, M. Louws, M. O. de Jonge, C. Janssen, S. Nouwens, F. van der Ven(2017): Een typologie gebaseerd op opvattingen van leraren over onderwijs en ict
 • F. van der Ven, C. Janssen, S. Nouwens(2017): De effecten van ict-vaardigheidstraining binnen Onderwijsgroep Fier
 • D. Lockhorst(2017): Doorbraakproject Onderwijs & ICT Onderzoek Leerlabscholen
 • D. Lockhorst(2017): Doorbraakproject Onderwijs & ICT Onderzoek Leerlabscholen
 • L. Post, A. Cviko(2017): CIMO-analyse over gepersonaliseerd leren met ICT
 • F. van der Ven(2017): Presentatievormeffecten op woordleren en rekenen & Doorbraakproject Onderwijsen ict
 • L. Post, M. Louws(2017): Workshop onderzoek in jouw klas
 • M. Louws, D. Lockhorst, N. Woudwijk, C. Janssen, M. Doeleman(2017): Landelijk onderzoek Doorbraak
 • L. Post, M. Louws, L. Verton(2017): Workshop Onderzoek in jouw klas
 • D. Lockhorst, L. Kester, W.F. Admiraal(2018): Docent en leerling aan het stuur.

Kenmerken

Projectnummer

405-15-823

Hoofdaanvrager

Prof. dr. L. Kester

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Educatie & Pedagogiek

Looptijd

01/07/2015 tot 31/12/2017