Voltooid Leven - Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen

Samenvatting

Dit promotieonderzoek beoogt een kwalitatieve, interpretatieve doordenking van de thematiek 'voltooid leven'. Het geeft een fenomenologische analyse van de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. In de analyse wordt de beleving van betekenisvolle naasten meegenomen.

Output

Boek of monografie

Wetenschappelijk artikel

Kenmerken

Projectnummer

023.001.035

Hoofdaanvrager

Dr. E.J. van Wijngaarden

Verbonden aan

Universiteit voor Humanistiek, Zorgethiek

Uitvoerders

Dr. E.J. van Wijngaarden

Looptijd

01/01/2012 tot 09/07/2018