Storypix: Verhalen achter Bloemen

Samenvatting

Nederland is een bloemenland en bloemen zijn een belangrijk exportartikel. Om een bijdrage te leveren aan de innovatie van de bloemenhandel financiert Flora Holland Let It Grow, een platform voor creatieve ondernemers binnen de sector. Eén van de richtingen die daarbij wordt verkend is het verrijken van het product door het te laden met betekenissen. De kennisvraag richting de Geesteswetenschappen is: welke betekenissen worden in de Nederlandse taal en cultuur aan welke bloemen toegekend?
Dit project beoogt de basis te leggen voor het beantwoorden van deze vraag. Het Meertens Instituut beschikt over een database van ruim 24.000 volksnamen van bloemen (PLAND). De KB heeft in de Database Nederlandse Literatuur (DBNL) 18.000 titels gedigitaliseerd.
Plan van aanpak KIEM project: (1) Technisch: er wordt een koppeling gemaakt van deze data. (2) Wetenschappelijk: op basis hiervan worden de bloemdichtheid en bloemdiversiteit van de Nederlandse literatuur, gespreid over periodes, genres en auteurs vastgesteld en de betekenisvelden van de zeven meest genoemde bloemen in kaart gebracht. (3) Exploitatie: de uitkomsten zullen na afloop, via het medium van een Storypix, worden gedeeld en aangevuld. De te ontwikkelen Storypix is een groot display waarop hoogwaardige foto’s van bloemen worden gelinkt aan de in kaart gebrachte betekenisvelden. Met hun telefoon kunnen voorbijgangers het scherm besturen, inzoomen, nieuwe beelden selecteren, ingesproken teksten beluisteren, favorieten toevoegen, zelf een gesproken bericht achterlaten en verhalen delen via sociale media.
Doel van de ontwikkeling van dit interactieve medium is intensivering van de bloembeleving van passanten, community building en het verzamelen van nieuwe datasets.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-108

Hoofdaanvrager

Dr. J.J. Bekkenkamp

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam

Looptijd

27/12/2017 tot 16/07/2018