Niet thuisgeven

Samenvatting

Schooluitval voorkomen door ervan te leren, dat is het doel van dit praktijkonderzoek. We willen de ervaringen en adviezen van leerlingen met schooluitval gebruiken om praktische handvatten te geven aan reguliere scholen om schooluitval te voorkomen.

Daarvoor maken we gebruik van interviews met leerlingen bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Via gegevensbestanden van Altra, met School2Care als focuspunt, komen leerlingen in beeld die allerlei problemen met de schoolgang hebben ervaren. Deze ervaringen staan centraal in ons praktijkonderzoek.
Daarnaast maken we gebruik van een systematische literatuurreview van (internationale) onderzoeken over schoolproblemen en schooluitval. Zo krijgt het praktijkonderzoek een wetenschappelijke bodem, wat de overdracht van ervaring en kennis naar het reguliere onderwijs goed onderbouwt. Bovendien is praktijkonderzoeker Sanne Pronk de ontwerper van de systematisch opgebouwde gegevensbestanden die we gebruiken. Haar promotieonderzoek naar wat werkt bij heel ernstige problemen die tot uitval leiden geeft ruime mogelijkheden voor secundaire analyses. Wij richten ons in dit praktijkonderzoek op andere zaken, maar werken samen, wat de wetenschappelijke basis van dit praktijkgerichte onderzoek versterkt.

Het expliciteren van reeds goed onderbouwde impliciete praktijkkennis is het resultaat. Dit resultaat wordt bovendien gedeeld met het reguliere onderwijs. Zo helpen leerlingen die zelf schoolproblemen hebben gehad te voorkomen dat andere leerlingen thuis komen te zitten. Want problemen kunnen ook worden opgelost op een reguliere school, mits je ze tijdig herkent. En als het toch te moeilijk is, dan voorkomt tijdige inschakeling van een deskundige integrale zorg-onderwijsaanpak dat leerlingen thuisblijven. Daar is immers niemand bij gebaat, de leerling al helemaal niet.

Output

Professionele publicatie

Kenmerken

Projectnummer

405-18-645

Hoofdaanvrager

Dr. M. van Binsbergen

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Looptijd

01/05/2018 tot 30/05/2019