Kastelen voor Iedereen

Samenvatting

De bezoekers van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ervaren vooral de sfeer van kasteel en park; de 25.000 voorwerpen in die kastelen komen nauwelijks aan bod. Het publiek kan deze vaak alleen bekijken tijdens een rondleiding. Aanraken is – vanzelfsprekend – niet toegestaan maar zelfs iets langer stilstaan bij een object dat de aandacht trekt is meestal niet mogelijk. Met dit project wordt de zichtbaarheid van museale objecten vergroot en wordt de intellectuele en emotionele interesse van het publiek vergroot.

Hoewel de museumcollectie van GLK deels gedigitaliseerd en beschikbaar is via de websites van de RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) en Collectie Gelderland, vinden slechts weinig bezoekers van kastelen hun weg naar deze websites. Het voorstel is om op een vernieuwende en leerzame wijze zowel de kastelen als de voorwerpen in die kastelen te presenteren aan het publiek, via de website van GLK zelf. De kastelen worden weergegeven op een reeks van historische kaarten en gravures die de omgeving tonen in verschillende perioden: de bezoeker kan aangeven of hij/zij de historische situatie uit de 15de, 16de, 17de, 18de of 19de eeuw wil zien. Op deze kaarten worden tevens de relaties tussen de kastelen uiteengezet en de relaties met steden, dorpen en kerken. Daarnaast is er de applicatie waarbij de bezoeker kan inzoomen op de verschillende kastelen en de kastelen digitaal kan betreden. Op historisch correcte locaties in het huis, vindt de bezoeker de gedigitaliseerde objecten en waardevolle informatie over deze objecten.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-106

Hoofdaanvrager

Dr. H. Ronnes

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Kunst- en Cultuurwetenschappen

Looptijd

22/12/2017 tot 30/06/2018