Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalen

Samenvatting

Ofschoon prentenboeken en verhalen in Nederlandse kleuterklassen een belangrijke rol spelen, worden ze meestal niet ingezet voor het leren van wiskunde. Toch komen er met name uit het buitenland (zie ?Vruchtbare verhalen? in NRC-Handelsblad dd. 14-9-2004) steeds meer aanwijzingen dat prentenboeken en verhalen de wiskundige begripsontwikkeling van kleuters ondersteunen. De theoretische basis voor hoe prentenboeken en verhalen bijvoorbeeld de informele ervaringsbasis bieden om wiskundige concepten en vaardigheden te exploreren en te ontwikkelen is echter beperkt. Dit deelproject wil de aanzetten die hiertoe in Nederland zijn gedaan verder uitbouwen.

Output

Proefschrift

 • Beoogd: proefschrift

Hoofdstuk in boek

 • A. Diaz Barriga, S.A.A. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, M. Santillán, C. Signoret(2008): 11th International Congress on Mathematical Education: Final Program pp. 36 - 36 , Monterrey, Mexio
 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard, O. Köller(2008): Challenging assessment ? Book of abstracts of the Fourth Biennial Earli/Northumbria Assessment Conference 2008 pp. 53 - 53 , Berlin

Wetenschappelijk artikel

 • P. Scherer, M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard(2007): A picture book as a prompt for mathematical thinking by kindergartners: When Gaby was read 'Being fifth' GDM (Hrsg.), Beitraege zum Mathematikunterricht 2007, Hildesheim: Franzbecker pp. 831 - 834
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard(2007): Identifying characteristics of picture books that support the learning of mathematics by kindergartners Novotna, J., & Moraova, H., Approaches to teaching mathematics at het elementary level. Proceedings of the international symposium. Prague, Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. pp. 267 - 268
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, P. Scherer, S. van den Boogaard(2007): Einsatz des Bilderbuchs 'Fuenfter sein' bei Kindergartenkindern - Erste Ergebnisse eines internationalen Vergleichs GDM (Hrsg.), Beitraege zum Mathematikunterricht 2007, Hildesheim: Franzbecker pp. 921-924-
 • S.A.A. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2008): Picture books as an impetus for kindergartners? mathematical thinking Mathematical Thinking and Learning pp. 341 - 373 ISSN: 1098-6065.
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard(2008): Picture books as an impetus for kindergartners? mathematical thinking Mathematical Thinking and Learning pp. 341 - 373
 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard, B. Doig(2009): Picture books stimulate the learning of mathematics Australasian Journal of Early Childhood pp. 30 - 39
 • B. Doig, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard(2009): Picture books stimulate the learning of mathematics Australasian Journal of Early Childhood pp. 30 - 39 ISSN: 1836-9391.
 • I. Elia, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, A. Georgiou(2010): The role of pictures in picture books on children?s cognitive engagement with mathematics European Early Childhood Education Research Journal pp. 125 - 147
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, I. Elia(2011): Kindergartners? performance in length measurement and the effect of picture book reading ZDM ? The International Journal on Mathematics Education pp. 621 - 635
 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, I. Elia(2012): Developing a framework for the evaluation of picturebooks that support kindergartners? learning of mathematics Research in Mathematics Education pp. 17 - 47
 • (2014): Effects of reading picture books on kindergartners’ mathematics performance Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology pp. 1 - 24

Professionele publicatie

 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard(2007): Identifying characteristics of picture books that support the learning of mathematics by kindergartners
 • M. van den Boogaard, S. van den Boogaard(2007): Toets voor elementair reken-wiskundebegrip - Deel 1
 • S. van den Boogaard(2007): A picture book as a prompt for mathematical thinking by kindergartners: When Gaby was read 'Being Fifth'
 • S. van den Boogaard, M. van den Heuvel-Panhuizen(2007): Interventieprogramma prentenboeken in het reken-wiskundeonderwijs in groep 1 en 2.
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard(2007): Het identificeren van kenmerken van prentenboeken die leren van wiskunde door kleuters kunnen ondersteunen.
 • J. Berenst, M. van den Heuvel-Panhuizen, M. Verhallen, S. van den Boogaard, C.M. de Glopper, J.A. van der Pol, A. Bus, L.P. Kwant(2007): Leerzame kenmerken van prentenboeken.
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S. van den Boogaard(2007): De leerlijnen voor rekenen en wiskunde, met specifieke aandacht voor groep 1 en 2.

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, J.M.M. Loomans(2012): Rekenen met prentenboeken pp. 32 - 35 ISSN: 0165-6260.

Publieksinformatie

 • S.A.A. van den Boogaard(2006): Ondersteuning van de wiskundige begripsontwikkeling van kleuters door prentenboeken en verhalen.
 • S. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2006): Finding instructive characteristics of picture books that support the learning of mathematics
 • S.A.A. van den Boogaard(2006): Mathematical competence
 • S.A.A. van den Boogaard(2006): Finding instructive characteristics of picture books that support the learning of mathematics.
 • S. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2007): Identifying characteristics of picture books that support the learning of mathematics by kindergartners.
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard(2007): De leerlijnen voor rekenen en wiskunde, met specifieke aandacht voor groep 1 en 2 en het gebruik van prenternboeken
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard, P. Scherer(2007): A picture book as a prompt for mathematical thinking by kindergartners: When Gaby was read ?Being fifth
 • P. Scherer, M. van den Heuvel-Panhuizen, S.A.A. van den Boogaard(2007): Einsatz des Bilderbuchs ?Fünfter sein? bei Kindergartenkindern ? Erste Ergebnisse eines internationalen Vergleichs
 • S.A.A. van den Boogaard, M. van den Heuvel-Panhuizen(2007): Het identificeren van kenmerken van prentenboeken die leren van wiskunde door kleuters kunnen ondersteunen
 • K. de Glopper, J. Berenst, S. van den Boogaard, A. Bus, M. van den Heuvel-Panhuizen, L.P. Kwant, C. van der Pol, M. Verhallen(2007): Leerzame kenmerken van prentenboeken
 • S. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2008): Keys for using picture books to support kindergartner? learning of mathematics
 • S. van den Boogaard, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2008): Assessing mathematical abilities of kindergartners: possibilities of a group-administered multiple-choice test
 • M. van den Heuvel-Panhuizen, K. de Glopper, C. van der Pol, H. van Lierop-Debrauwer, A. Kwant, J. Berenst, S. van den Boogaard(2008): Assessment in kindergarten classes: experiences from assessing competences in three domains
 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, A. Aaten, I. Elia(2010): Exploring young children?s achievements in imaginary perspective transformations.
 • A. Aaten, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2011): Prentenboeken voor wiskundige begripsontwikkeling in de kleuterklas
 • M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen(2011): Wiskunde leren met prentenboeken
 • A. Aaten, M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen, I. Elia(2011): Kindergartners' perspective taking abilities
 • A. Aaten, M. van den Heuvel-Panhuizen, I. Elia(2011): Verkenning van de vaardigheid van kleuters om mentaal een ruimtelijk standpunt in te nemen

Kenmerken

Projectnummer

411-04-072

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Educatie & Pedagogiek

Uitvoerders

Drs. S.A.A. van den Boogaard, Drs. A.B. van der Ham- Aaten

Looptijd

15/10/2005 tot 07/12/2012