Serious gaming: behandeling van infectieuze complicaties in het ziekenhuis. Ontwikkeling pilot casus.

Samenvatting

Infecties zijn geduchte complicaties van medisch handelen, die snel en adequaat handelen vereisen, onder andere door het gericht voorschrijven van de juiste antibiotica. In de medische opleidingen is echter slechts beperkte aandacht voor infectieziektenbestrijding en antibioticaleer, en de meeste artsen zien infecties slechts als infrequente complicatie, waardoor zij onvoldoende ervaring opdoen in de bestrijding ervan. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van uitbraken. In principe doen deze zich slechts sporadisch voor, waardoor artsen en andere ziekenhuismedewerkers worden geconfronteerd met 'nieuwe' situaties.
Er is derhalve behoefte aan gericht onderwijs en training op deze gebieden.
In een samenwerking tussen de afdeling medische microbiologie van het UMC Utrecht en QLVR zal een eerste patiëntencasus worden uitgewerkt waarin een arts kan oefenen met het behandelen van (resistente) infecties bij een fictieve patiënt. De casus zal interactief zijn, opgezet als een game. Meerdere behandelopties zullen mogelijk zijn met hieruit voorvloeiend verschillende scenario's en uitkomsten. De score van de gamer / arts zal afhangen van zowel de uitkomst van de patiënt, alsmede het zich houden aan richtlijnen en efficiënt (economisch) omgaan met de beschikbare middelen. In een later stadium zal dit platform uitgebouwd kunnen worden voor trainingen met andere infectieuze ziektebeelden en epidemieën.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-059

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.J.M. Bonten

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Virologie

Looptijd

19/01/2015 tot 17/02/2016