Mkb game changers: datadriven redesign van zorg-games

Samenvatting

De creatieve industrie levert oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, en wordt daarom gezien als
aanjager van innovatie in sectoren zoals de zorg. Zo brengen mkb-ers binnen deze industrie een divers
aanbod aan games op de markt, met als doel een positieve impact op het welzijn en gezondheid van
de samenleving. Vooral voor de doelgroep kinderen is de belofte van zorg-games groot, omdat zij nog
bezig zijn hun attitudes en gewoontes te vormen. Zorg-games maken data-uitwisseling, en daarmee
personalisatie, monitoring, en bijsturing mogelijk. De waarde van games zit dan ook in de mogelijkheid om
op grote schaal dienstverlening op maat aan te bieden.

De opschaling van games wordt echter belemmerd doordat er geen gevalideerde systematiek is om,
op een ethische manier, game engagement en gedragspatronen bij kinderen te meten. Een dergelijke
systematiek is van belang om games te optimaliseren zodat ze relevant zijn én blijven voor diegene die ze
afnemen (gezondheidzorg en zorgklanten). Dit is cruciaal voor mkb-professionals, die behoefte hebben
aan handvatten voor een data-gedreven aanpak, een langere levenscyclus van hun games, en een grotere
afzetmarkt binnen de zorg. Dit voorstel adresseert deze behoefte:

“Hoe kunnen mkb-professionals een nieuwe generatie zorg-games ontwikkelen, die met ethisch verkregen
data de (1) game engagement en (2) gedragspatronen van kinderen inzichtelijk maken, zodat optimalisatie
en validatie mogelijk is?”

Om deze vraag te beantwoorden wordt een consortium tussen Jeugdgezondheidzorg (JGZ),
gamebedrijven en kennisinstellingen opgezet dat op iteratieve wijze onderzoekt hoe gebruikersdata
uit games inzicht kan geven in (1) engagement en (2) gedragspatronen van kinderen, met (3) correcte
toepassing van de privacyregelgeving rondom data-uitwisseling. De intentie is om een “lerend” lab op
te zetten waarbij gebruikersdata input vormt voor adaptieve entertainment- en preventiestrategieën. Het
project levert kennis op over de strategische inzet van zorg-games voor kinderen en een blauwdruk van
criteria waaraan deze games moeten voldoen.

Kenmerken

Projectnummer

RAAK.MKB06.002

Hoofdaanvrager

Dr. S.M. de Droog

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Behavioural Science Institute - BSI

Looptijd

01/10/2017 tot 30/09/2019