Future Literary Studies: Letterkunde-onderwijs en 21st Century Skills in de universitaire bachelor

Samenvatting

Het letterkunde-onderwijs in de geesteswetenschappelijke bachelors is al langere tijd aan vernieuwing toe. Alle vakinhoudelijk kwaliteiten van dat onderwijs ten spijt, lijdt het onder de marginalisering van de talen, versnippering van curricula, en een moeizame aansluiting op ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Hoe kan het letterkunde-onderwijs dusdanig worden vernieuwd dat het weer verbonden wordt met zowel de student als de maatschappij van de toekomst?

Dit project stelt dat de oplossing gelegen is in hernieuwde aandacht voor de kwaliteiten van de letterkunde zélf. Onderwijskundigen stellen dat letterkunde-onderwijs, mits opgezet volgens doorlopende leerlijnen en inspelend op zowel beroepsperspectieven als relevante wetenschappelijke ontwikkelingen, bij uitstek geschikt is om studenten cruciale 21st Century Skills te laten verwerven, zoals kritisch denken, informatiekritiek, media-geletterdheid, creativiteit, effectieve communicatie in een meertalige samenleving, en interculturele competenties. Daarnaast bevestigen onderzoeksontwikkelingen zoals narrative medicine, law and literature, en cognitive literary science dat letterkundige inzichten en vaardigheden ook in andere disciplines en beroepenvelden worden gewaardeerd.

Het project initieert daarom een faculteitsbrede, curriculaire onderwijsinnovatie die op discipline-affirmatieve wijze 21st Century Skills in het letterkunde-onderwijs integreert. Gebruikmakend van recente inzichten in de relatie tussen literatuuronderwijs en 21ste-eeuwse vaardigheden alsook facultair focusgroeponderzoek naar vereiste en geambieerde leeropbrengsten, ontwikkelt het project een outcome-based, toekomstgericht letterkunde-curriculum. Het project is om drie redenen innovatief: 1) het combineert een competentiegerichte én onderzoeksintensieve invulling van letterkunde; 2) 21st Century Skills zijn verankerd in doorlopende leerlijnen; en 3) het arbeidsmarktperspectief wordt versterkt door in te spelen op de kracht van letterkundige vaardigheden als transferable skills.

Kenmerken

Projectnummer

405.18865.462

Hoofdaanvrager

Dr. G.E.H.I. Franssen

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)

Looptijd

16/04/2018 tot 01/06/2020