Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen

Samenvatting

Vijftien scholen voor voortgezet onderwijs gaan aan de slag met de ontwikkeling van hun school als professionele leergemeenschap (PLG). Deze scholen kiezen hierin hun eigen werkwijze en interventies. Het doel van onderhavig onderzoek is om inzicht te krijgen in welke interventies in de scholen bijdragen aan de school als een goed functionerende professionele leergemeenschap van docenten. Deze interventies en de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap worden onderzocht aan de hand van documentatie, scans, gesprekken, en procesverslagen. Gedurende drie schooljaren worden deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld en met de scholen besproken en geïnterpreteerd. De verwachting is dat de verscheidenheid aan interventies die scholen ondernemen om hun school als professionele leergemeenschap verder te ontwikkelen inzicht geeft in welke combinaties van randvoorwaarden, interventies en processen uiteindelijk leiden to goed functionerende professionele leergemeenschappen.

Output

Wetenschappelijk artikel

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-700

Hoofdaanvrager

Drs. H.W. Sligte

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Uitvoerders

Prof. dr. W.F. Admiraal, Drs. E. van Eck, Drs. Y.W. Emmelot, Dr. J.A. Meirink, Dr. W. Schenke, Drs. H.W. Sligte, Drs. B.H.J. Smit

Looptijd

01/05/2014 tot 30/04/2018