Naar een zelfsturende student

Samenvatting

In onze toekomstige maatschappij, waarin ontwikkelingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen, zijn grote flexibiliteit en lerend vermogen cruciaal. Een van de essentiële vaardigheden die studenten voorbereiden om succesvol te functioneren in deze maatschappij is zelfgestuurd leren. Onderwijsvormen die studenten uitdagen om hierin te excelleren zijn dus onontbeerlijk.
Daarom staat dit Seniorfellowship volledig in het teken van het ontwikkelen van de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten actief controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen grote aantallen studenten, onafhankelijk van capaciteit (fte), tijd en plaats, doorlopend gerichte feedback op alle fases:
1. Feed-up (Waar ga ik heen?): de ZLC geeft studenten in één oogopslag inzicht in de opbouw en samenhang van leerlijnen en zicht op te behalen leerdoelen.
2. Feedback (Waar sta ik nu?): de ZLC genereert op basis van persoonlijke leerresultaten gerichte feedback, zodat niet alleen wordt teruggekoppeld of een vak behaald is, maar ook hoe competent studenten zijn op specifieke leerdoelen.
3. Feed-forward (Welke stappen moet ik nog nemen?): studenten zetten inzichten uit de feedback-fase in om te bepalen wat ze al goed beheersen en/of wat ze nodig hebben.
Het continu doorlopen van deze feedback-cyclus dicht het gat tussen waar studenten staan, waar ze heen moeten en hoe daar te komen. Kortom, met de ZLC krijgen studenten een krachtige en unieke Blended Learning Onderwijsinnovatie in handen om zelfgestuurd te leren en worden ze beter toegerust om te kunnen floreren in de toekomstige samenleving.

Output

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405.18865.543

Hoofdaanvrager

Dr. ing. P.K.I. Boor

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, t.a.v. de decaan

Looptijd

01/05/2018 tot 01/05/2020