Topprestaties voor de techniek: een onderzoek naar werkzame mechanismen van excellentietrajecten en de doorwerking daarvan

Samenvatting

Op basis van hun excellentieplannen gaan de mbo-instellingen aan de slag om excellentietrajecten te ontwikkelen, uit te voeren en te verbeteren. Ze kiezen hierin eigen werkwijzen en interventies. Een gemeenschappelijk element in de excellentie-trajecten is de focus op het verbeteren van de aansluiting met het werkveld: door ketenstages, coaching van ambitieus ondernemerschap of het aanbieden van nieuwe (top)trajecten gericht op het excelleren in specifieke vakinhoudelijke vaardigheden. In alle betrokken instellingen zijn de excellentie-activiteiten gericht op het domein techniek, soms ook breder. De instellingen hebben bovendien gemeen, dat excellentie als thema verbonden is met hun koers. Ze hebben de ambitie om hun inspanningen ten goede te laten komen aan alle studenten en docenten.
Dit onderzoek volgt drie excellentieplannen in uitvoering gedurende drie jaren met een verklarende evaluatie om werkzame elementen te identificeren, die overdraagbaar zijn naar andere opleidingen en instellingen. Met behulp van een vignetstudie wordt gekeken in hoeverre werkgevers verwachten dat de excellentietrajecten leiden tot beter toegeruste beroepsbeoefenaren. Middels een attitude-onderzoek wordt bepaald of de excellentieprogramma?s daadwerkelijk bij studenten een gedragsverandering teweeg brengen. Tenslotte wordt door het organiseren van peer reviews intensieve kennisuitwisseling tussen de instellingen bewerkstelligd, uitgaand van de eigen leervraag van de instelling, om te komen tot concrete acties om de opbrengsten van de excellentietrajecten te verbreden en te borgen binnen de instellingen

Output

Professionele publicatie

  • A van der Meijden, E. Voncken, R. Petit, M. Buisman, E. van Schooten(2019): Op zoek naar excellentie ISSN: 978-94-6321-088-1.
  • M. Buisman, J. Meijer, R. Petit, A. van der Meijden, E. Voncken, E. van Schooten(2019): Op zoek naar excellentie

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Kenmerken

Projectnummer

405-15-606

Hoofdaanvrager

Drs. M. Buisman

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Looptijd

01/10/2015 tot 30/09/2018