Lectorenplatform Circulaire Economie

Samenvatting

In juni 2016 is een rapport van Partners for Innovation verschenen dat in opdracht van SIA is gemaakt rondom een verkenning en ontwikkeling van een platform Circulaire Economie voor lectoren van hogescholen . Uit dit onderzoek is een duidelijke behoefte naar voren gekomen om een dergelijk platform in te richten. Tevens zijn aanbevelingen gedaan hoe dat concreet op te pakken.

Mede op basis van genoemd rapport is het initiatief genomen om met een aantal lectoren in Nederland die op de thematiek circulariteit zitten en het Groene Brein hierop verder te verdiepen.
De noodzaak van een platform rondom het thema circulaire economie doet zich steeds meer voelen vanwege 3 redenen:
• Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
• Versnippering van initiatieven en activiteiten
• Noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak

Van een netwerk waarin actoren elkaar positief beïnvloeden en verbindingen leggen is nog geen sprake. Een netwerk kan bijdragen aan:
• Cross sectorale samenwerking tussen de verschillende sectoren;
• Samenwerking tussen de verschillende vakgebieden.

Het platform heft daarom de ambitie om de oplossingsrichting die de circulaire economie biedt voor onze planet problemen te versnellen door het verbinden van lectoren met een onderzoekagenda rond de circulaire economie. Het platform wil dit doen door meer ‘internationale calls’ en onderzoeksprojecten in samenwerking met het werkveld te doen en door als gesprekspartner gezamenlijk op te trekken naar de overheid, politiek en pers.
Het platform ambieert om de samenhang tussen de verschillende lectoren te vergroten en om tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken.

Beoogde doelen zijn:
• Creëren van netwerken
• Verbeteren van focus
• Externe verbinding realiseren tussen kennisinstellingen
• Kwaliteitsimpuls voor HBO-onderzoek
• Disseminatie van ontwikkelde kennis

Kenmerken

Projectnummer

PLTFM.01.011

Hoofdaanvrager

P. Kuijken

Verbonden aan

Avans Hogeschool

Looptijd

01/03/2017 tot 01/02/2019