SDGs bij HBO-ICT: van intentie naar integratie

Samenvatting

Het hoger beroepsonderwijs staat voor de opdracht om beroepsbeoefenaren op te leiden die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld beschreven in de Sustainable Development Goals (SDGs). Dit betekent een grote uitdaging voor de ICT-opleidingen, waar het denken over de ecologische en sociale impact van de ontwikkelde producten en diensten nog in de kinderschoenen staat. Om toekomstige ICT’ers hierop voor te bereiden is het nodig de SDGs een integrale plaats te geven in het vakinhoudelijke curriculum.

Dit project beoogt om twee problemen die deze integrale plaats belemmeren aan te pakken: onbekendheid met de SDGs en handelingsverlegenheid over hoe ze een rol te geven in het onderwijs. Wat dit project oplevert is een good-practice van hoe SDGs geïntegreerd kunnen worden in het ICT-onderwijs en inzichten in wat het effect daarvan is op de studenten, docenten en opdrachtgevers. Daarbij wordt een set aan tools gerelateerd aan de beroepstaken en SDGs opgeleverd waarmee andere vakken de SDGs makkelijker kunnen implementeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools uit o.a. value-driven design. Met dit resultaat heeft de opleiding concrete handvatten hoe verder de SDGs te integreren en zo betere professionals op te leiden.

Het innovatieve karakter van het voorstel zit in het toepassen van de SDGs in een ICT-onderwijs context aansluitend bij de belevingswereld van de IT’er en gebruik makend van tools uit aanpalende gebieden. Hoewel bij andere technische studies duurzaamheid meer verankerd is, is dit bij ICT niet het geval en bestaat er nog geen set aan SDG-tools.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.147

Hoofdaanvrager

Drs. J. Gresnigt

Verbonden aan

Hogeschool Utrecht, Instituut voor ICT

Looptijd

01/05/2020 tot 31/10/2021