Beter leren rekenen op de basisschool

Samenvatting

Het rekenniveau van leerlingen in het basisonderwijs laat te wensen over, vooral omdat de Nederlandse koppositie ten opzichte van het buitenland aan het afnemen is. In deze projectaanvrage wordt een literatuuronderzoek gepland naar interventiestudies in binnen- en buitenland naar leerdoelen voor het rekenonderwijs van leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar. Het gaat om de vraag welke te onderscheiden kenmerken van het rekenonderwijs, inclusief instructiemethoden, effectief en efficiënt zijn voor welke rekendoelen en welke groepen van leerlingen daarvan speciaal profiteren.
Er zijn verschillende deelgebieden van het rekenen onderscheiden, in navolging van de Expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen. De deelgebieden zijn: getallen, rekenoperaties, breuken/ verhoudingen/ procenten, meten/meetkunde en probleemoplossen. Door een literatuurstudie wordt nagegaan welke kwalitatief goede onderzoeken er wereldwijs zijn naar interventies op de deelgebieden. De geselecteerde studies worden ondergebracht in een meta-analyse en een review studie. De aandacht in de review studie gaat uit naar onderzoek waarin uitgewerkte interventies worden beschreven die van belang zijn voor de onderwijspraktijk. De studie wordt afgesloten met geprioriteerde aanbevelingen voor nader onderzoek.

Output

Professionele publicatie

  • (2012): Effect van instructie-interventies op de rekenprestaties van leerlingen: een meta-analyse en een reviewstudie

Kenmerken

Projectnummer

411-09-402

Hoofdaanvrager

Prof. dr. E.G. Harskamp

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Instituut voor onderzoek van onderwijs

Looptijd

01/04/2010 tot 20/08/2012