Een observatietool voor studentleraren om te reflecteren op gepersonaliseerd leren

Samenvatting

In toenemende mate ontstaan vernieuwingsscholen die leerlingen niet in een klassikaal verband opleiden, maar de leerlingen de mogelijkheid bieden een persoonlijke leerroute samen te stellen en te volgen. Deze scholen voor vo en mbo vragen van hun studentleraren specifieke competenties. Deze studentleraren moeten zich bekwamen in het begeleiden van leerlingen bij hun ontwikkeling in bildung, burgerschap, 21ste-eeuwse vaardigheden en praktisch en theoretisch leren. Dit is voor Instituut Archimedes de reden om een leerroute te ontwikkelen samen met de vernieuwingsscholen om aan de toenemende vraag te voldoen naar leraren die competent zijn in het begeleiden van gepersonaliseerd leren. Een van de grote uitdagingen bij het ontwerpen van een dergelijke leerroute is de wijze waarop de studentleraren hun eigen ontwikkeling kunnen volgen, zelfreflectie kunnen toepassen en hun handelen kunnen verbeteren in de lespraktijk. Onderzoek toont namelijk aan dat werkplekleren alleen effectief is als studenten de mogelijkheid krijgen hun handelen te analyseren. Bestaande observatie-instrumenten voldoen echter niet voor de aard en vorm van reflectie die de studentleraar op vernieuwingsscholen nodig heeft. Wij beogen een observatietool te ontwikkelen, in de vorm van een webapplicatie, die aansluit bij de vaardigheden die door de vernieuwingsscholen aan studentleraren worden gesteld. Bovendien zal de tool van toegevoegde waarde zijn omdat studentleraren zelf sturing kunnen geven aan hun ontwikkeling, er mogelijkheden zijn tot 360-graden feedback en zij hun leeruitkomsten ermee kunnen (laten) valideren. De observatietool zal vernieuwingsscholen, de studentleraren en de lerarenopleiding meer met elkaar verbinden en zorgt voor meer maatwerk, aandacht voor persoonsvorming en talentontwikkeling bij studentleraren.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.195

Hoofdaanvrager

Drs. O. Terpstra

Verbonden aan

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Looptijd

01/05/2020 tot 31/08/2021