Teachers' use of automatically generated information on learners' performance

Samenvatting

Er worden steeds meer digitale educatieve programma?'s ontwikkeld die zelfsturend zijn. De leerling krijgt
oefeningen aangeboden die aansluiten bij zijn niveau en ziet direct of zijn antwoord goed is. Na het
herhaaldelijk invoeren van een fout antwoord verschijnt het goede antwoord op het beeldscherm. De
programma'?s bieden dus inhoud die is aangepast aan het cognitieve niveau van de leerling, geven de leerling
direct feedback en tonen de docent informatie over de prestaties en vorderingen van de individuele leerling
(prestatiegegevens). Echter, de prestatiegegevens en feedback van Got it?! Taal zijn vooral summatief van aard
(waar sta ik) en niet formatief (wat kan ik ervan leren). Dat roept de vraag op welke rol de docent inneemt
bij onderwijs waarbij zelfsturende software wordt gebruikt. Dit onderzoek richt zich op de vraag:

Hoe kunnen docenten automatisch gegenereerde prestatiegegevens van zelfsturende programma?s gebruiken
om feedback te geven die goed aansluit bij de leerbehoeften van de individuele leerling?

Hiertoe wordt op het Fons Vitae Lyceum de feedback van docenten Nederlands geanalyseerd aan
brugklasleerlingen die op het gebied van spelling, grammatica en lezen oefenen met het programma Got it?! Taal. Er
wordt onderzocht wat docenten met de gepersonaliseerde feedback beogen (intended), welke
prestatiegegevens ze daarvoor raadplegen, welke feedback op maat docenten daadwerkelijk aan de leerlingen
geven (implemented), en hoe leerlingen de gedifferentieerde feedback van docenten ervaren (attained).
Belangrijk aandachtspunt bij deze onderzoeksvragen is in hoeverre feedback van docenten een meerwaarde
kan hebben boven de automatisch gegenereerde prestatiegegevens van zelfsturende software. [239 woorden]

Output

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-516

Hoofdaanvrager

J.O. Vermeulen MSc

Verbonden aan

Fons Vitae Lyceum

Uitvoerders

Prof. dr. W.F. Admiraal, Dr. J.A. Bulterman-Bos

Looptijd

01/06/2014 tot 31/12/2015