Life skills ontwikkeling en coaching: samen werken aan (studie)succes en stressbestendigheid

Samenvatting

We leven in een snel veranderende wereld die gekenmerkt wordt door onzekerheid en complexiteit. De eisen die aan de moderne mens gesteld worden vereisen meer adaptief- en leervermogen dan voorheen. We zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor de regie over ons leven en moeten continu keuzes maken in hoe we ons leven willen vormgeven, bijvoorbeeld welke studie(route) en baan we kiezen. Met name studenten hebben hier last van, vaak in de vorm van prestatiedruk en keuzestress.

Het hoger onderwijs heeft dus om relevant te blijven de belangrijke taak om studenten vaardigheden bij te brengen die nodig zijn: om weloverwogen keuzes te kunnen maken, goed om te kunnen gaan met verandering en stress. Deze vaardigheden, die we kunnen samenvatten onder de term life skills, zijn leerbaar en tevens goede voorspellers voor lange termijn geluk, gezondheid en (studie)succes.

De vraag is hoe we life skills binnen een aanvullende leslijn d.m.v. didactiek en bijbehorende persoonlijke begeleiding (coaching) kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om studenten en werkveld daarbij te betrekken, zodat de leslijn optimaal afgestemd wordt op zowel de neuropsychologische ontwikkeling en behoeften van onze studenten als de behoeften van het werkveld qua life skills ontwikkeling.

De opbrengsten van de innovatie worden gebruikt bij de ontwikkeling van de coachingslijn binnen het nieuwe onderwijsconcept voor de opleiding Creative Business (start 2021) en na de innovatie samengevat in een toolkit ‘life skills ontwikkelen bij studenten in het hoger onderwijs’. Deze toolkit wordt via Surf aan andere belanghebbenden beschikbaar gesteld.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.159

Hoofdaanvrager

J. ter Horst

Verbonden aan

Hogeschool van Amsterdam, Benno Premselahuis

Looptijd

06/05/2020 tot 22/10/2021