Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen

Samenvatting

Het kunnen begrijpen van geschreven teksten is een essentiële vaardigheid die een belangrijke rol inneemt in het curriculum in het basisonderwijs. Het heeft zijn weerslag op verschillende vakgebieden zoals op het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen bij begrijpend lezen, maar ook bij zaakvakken zoals geschiedenis. Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar het verbeteren van leesbegrip met een aanpak die in verschillende vakken te gebruiken is. Docenten hebben daarom behoefte aan een combinatie van instructie en begeleiding bij het toepassen van effectieve strategieën voor begrijpend lezen die ze ook bij geschiedenis kunnen gebruiken. Hierbij kan instructie van flexibel toe te passen strategieën en een versterkte nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen belangrijk zijn om een brede toepassing te vergemakkelijken. Ook blijkt uit de literatuur dat leerlingen vooral bij het lezen van lastige informatieve teksten behoefte hebben aan instructie gericht op verbetering van hun woordenschat. Het huidige onderzoek richt zich op de vraag of docenttraining effectief kan worden ingezet om docenten te helpen uit de literatuur bekende aanpakken voor woordenschatinstructie en strategiegebruik te integreren in hun instructie bij begrijpend lezen en geschiedenis.

Output

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

  • A.E. Smale-Jacobse(2015): Lezen met begrip in leeslessen en geschiedenislessen
  • A.E. Smale-Jacobse(2016): Beter leesbegrip

Publieksinformatie

  • A.E. Smale-Jacobse(2016): Professionalisering van leerkrachten gericht op het verbeteren van instructie in leeslessen en geschiedenislessen

Kenmerken

Projectnummer

405-14-515

Hoofdaanvrager

Dr. A.E. Smale-Jacobse

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Lerarenopleiding

Looptijd

01/06/2014 tot 31/12/2015