Cross-cultural Data Literacy

Samenvatting

De derdejaars studenten van het themasemester Information Design van de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam zijn niet ‘data literate’: ze leren nu niet dat de datavisualisaties die ze creëren, representaties zijn van de werkelijkheid en hoe die zich daartoe verhouden. Bovendien beseffen ze zich als ‘data designers’ niet dat visualisaties die ze maken invloed hebben op de werkelijkheid (meningen die mensen hebben / beleid dat wordt gemaakt) en dat zij daar een verantwoordelijkheid in hebben.


In ons huidige curriculum is te weinig tijd en ruimte om voldoende diepgang te geven aan deze elementen. Dit is een probleem omdat de buitenwereld behoefte heeft aan verantwoordelijke en ethisch bewuste professionals die data om kunnen zetten in informatie en kennis.


Wij willen onze studenten leren om data te duiden, alternatieven te bieden om data in te zetten en door een andere bril naar data te kijken. Daarbij willen wij ze leren datavisualisaties te maken vanuit een menselijk perspectief en voor het maatschappelijk belang (ref 1).


Om dit doel te bereiken gaan we samenwerken met internationale experts en internationale partnerscholen. De studenten verzamelen data uit de eigen leefomgeving, wisselen die uit met de internationale partners en worden vervolgens geduid en gevisualiseerd. Ze leren hierdoor niet alleen die andere cultuur beter kennen, maar ook zichzelf.


De docenten werken samen met de studenten en zetten hun inzichten van expert sessies om in feedback op de studentenprojecten. De resultaten en samenwerking worden online gepubliceerd zodat deze sessies overal bekeken kunnen worden.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.280

Hoofdaanvrager

F. Kloos

Verbonden aan

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)

Looptijd

01/05/2020 tot 01/10/2021