Verrijking van de leeromgeving met de komst van een Virtuele Client.

Samenvatting

Vaktherapie en toegepaste psychologie zijn beroepen waarin de interactie met cliënten
belangrijk is. De kwaliteit van de interactie is zelfs een voorspellende factor voor het slagen
van een interventie. Contact maken en communicatie zijn belangrijke onderdelen in de
interactie. Tot nu toe oefenen ze dit in rollenspellen met studiegenoten in vaardigheidslessen.
Hun vaardigheden worden getoetst in assessments met acteurs. Studenten ervaren dat de
variabelen in de rollenspellen inconsistent zijn. De beoordeling van docenten ervaren ze als
subjectief.

Kan Virtual reality (VR) hier een oplossing bieden?
Om studenten een consistente oefening en objectieve feedback te geven in een veilige
omgeving zijn we bezig met het ontwikkelen van een Virtuele-cliënt. Tijdens dit project
willen we het prototype van deze Virtuele-cliënt door ontwikkelen en implementeren in de
vaardigheidslessen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Studenten ontmoeten in de virtuele omgeving een Virtuele-cliënt. De studenten oefenen communicatievaardigheden.
Na het gesprek met de virtuele cliënt krijgt de student feedback vanuit de VR-toepassing. De docent kan zien waar studenten extra training behoeven op een specifieke vaardigheid.
Voordelen van de Virtuele-cliënt in combinatie met fysiek onderwijs:
• intens en waarachtig kennismaken met toekomstige cliënten/patiënten;
• persoonlijke, geobjectiveerde feedback n.a.v. oefen- en toetssituatie;
• mogelijkheid tot monitoren van het (eigen) leerproces;
• keuzevrijheid van tijd en plaatst om oneindig en veilig te kunnen oefenen;
• maatwerk leveren
• nauwkeurige bepaling van variabelen in oefen- en toetssituaties: moeilijkheidsgraad,
context, problematiek, competentie en methode.

Wij richten ons op de toekomst, de aanvraag betreft Thema 4: ‘categorie’.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.256

Hoofdaanvrager

A. Timman-Jacobse

Verbonden aan

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Looptijd

01/09/2020 tot 01/09/2021