NetteRe Techniek - Technische haalbaarheid Netten Recycling

Samenvatting

Jaarlijks worden in de visserij grote hoeveelheden visnetten (ook wel netwerken genoemd) afgedankt, naar schatting 150-225 ton per jaar in Nederland alleen. Door onder andere verlies van de vorm, gaan de netten gemiddeld ongeveer een jaar mee. Bij afdanking zijn veel netten visueel niet ernstig verweerd, versleten of vervuild. De kwaliteit van de materialen lijkt dan dus nog goed te zijn.

Toch is recycling een groot probleem, en bestaat geen goede stimulans voor vissers om op duurzame wijze hun netten te laten herverwerken. Bekende voorbeelden van nettenrecycling in bijvoorbeeld de tapijtindustrie zijn niet van toepassing op de netten van dit project.

De Stichting World Healthy Ocean Nederland wil hier iets aan doen, en beoogt een grote (inter-) nationale hub te ontwikkelen om afgedankte netten in te zamelen en op duurzame maar ook economisch rendabele wijze te herverwerken.

In het kader van de KIEM-VANG regeling worden twee projecten aangevraagd:
• Technische haalbaarheid Netten Recycling (onderhavig project), en
• Economische haalbaarheid Netten Recycling

In dit project wordt de technische haalbaarheid onderzocht van het recyclen van netten, door te onderzoeken in welke mate de voorziene technische knelpunten oplosbaar zijn, en vervolgens door te onderzoeken of (andere) technische knelpunten zich voordoen bij het uitvoeren van proeven onder semi-industriële condities. Daarbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Is het technisch haalbaar om op industriële schaal netten te recyclen en hoe kunnen de technische knelpunten worden opgelost?

Het project beoogt in ieder geval op te leveren:
• Scheidingsmethode voor staalkabels
• Shredderconfiguratie (messensoort, -breedte, vertanding, vier- / twee assig, bedgrootte, snelheid, etc.), inclusief testresultaten
• Configuratie van een industrieel wasproces, inclusief testresultaten
• Compoundering als proces-validatie, en het doen van suggesties voor mogelijke toepassingen van het materiaal
en een rapport waarin een uitspraak over de haalbaarheid wordt gedaan, gebaseerd op deze resultaten.

Deelnemende projectpartner Gebr. Pasterkamp beschikt over een eigen nettenmakerij en zal materialen aan het project beschikbaar stellen.

Vennoot H. Grifhorst van v.o.f. ’t Schooltje is persoonlijk betrokken bij de recyclingproblematiek en kan de resultaten van het project uitdragen in zijn substantiële netwerk.

Kenmerken

Projectnummer

CE.02.023

Hoofdaanvrager

Ir. J.H.D. Voerman

Verbonden aan

Saxion Hogeschool, College van Bestuur